[kkf] "Hjelp jøder til empati med andre enn sine egne"

trond andresen trond.andresen at itk.ntnu.no
Tue Dec 30 21:42:08 CET 2008


Jeg har vært med på Facebook en tid. Tiltaket har mange tåpelige 
sider, f.eks. den evindelige sjøleksponering og desperate 
"vise-at-man-har-venner"-kjøret som det legges opp til. Samtidig har 
facebook det positive trekk at man lett kan samle folk rundt felles 
saker, og danne pressgrupper. For første gang tenkte jeg at jeg sjøl 
skulle starte ei Facebook-gruppe, og gikk inn på den sida hvor man 
taster inn data om den gruppe man vil danne. De første to 
rubrikkene blei fylt ut slik:

Gruppenavn: 
Hjelp jøder til empati med andre enn sine egne

Beskrivelse: 
Vi får i forbindelse med det grufulle angrepet på Gaza ved årsskiftet 
demonstrert det atter en gang: Det er noe umåtelig sjøltilfreds og 
egosentrisk ved den "stammementalitet" som er så utbredt blant jøder, 
ikke bare i Israel men verden over, også i Norge. Ikke bare de 
religiøse, men også en stor andel av de moderne sekulære jøder 
betrakter sin egen etniske gruppe som mer verdt enn alle andre etniske 
grupper. Ja, de synes faktisk de er "det utvalgte folk". Denne 
manglende empatien med  andre grupper, og da palestinerne særskilt, 
gjør de for det meste velutdannede og velbergede jøder i alle vestlige 
land nærmest immune mot de lidelser og 60-årige permanente plager og 
ydmykelser det israelske regimet påfører palestinerne. Det er derfor 
ikke nok å vise verden de grusomhetene Israel begår. Nå bør alle jøder 
bli gjort klar over at et overveldende flertall i deres egen etniske 
gruppe har en meget alvorlig empati-svikt, og at de bør jobbe innad i 
egen gruppe og overfor Israel med å bearbeide problemet.

--o0o--

Men så blei jeg oppmerksom på dette, nederst på sida:

>Note: groups that attack a specific person or group of people (e.g. 
>racist, sexist, or other hate groups) will not be tolerated. Creating 
>such a group will result in the immediate termination of your Facebook account.

Jeg mener sjølsagt ikke at mitt gruppeforslag er rasistisk, men at jeg 
nøkternt peker på et reelt eksisterende mentalitetsproblem som er så 
framtredende i ei etnisk gruppe at dette på avgjørende vis hindrer 
framskritt i Midt-Østen og bare forlenger lidelse og undertrykking. At 
det finnes en del jøder som ikke rammes av min kritikk, rokker ikke 
ved det faktum at den etniske gruppa som helhet preges av denne 
mentaliteten, om enn i varierende grad. Det er ikke mindre legitimt 
og på sin plass å si slikt i 2008/2009, enn det var å gjøre seg samme 
betraktninger om tyskere/østerrikere sånn rundt 1938 en gang.

Likevel er jeg ikke i den minste tvil om at ei slik Facebook-gruppe 
etter kort tid ville utløst et hyl om "anti-semittisme". Sikkert også 
med velvillig mediedekning, hvori innbefattet rød løper for det 
mosaiske trossamfunn (som i disse dager oppfører seg som ambassade for 
staten israel -- skulle ikke dette var et uavhengig religiøst 
samfunn?), og en ny runde med avsporende krysting av den 
etter hvert ganske tørre Holocaust-sitronen. 

Så ville sikkert Facebook-administratorene -- som jeg vil tro ikke akkurat
tilhører de israel-kritiske kretser men heller hopper umiddelbart bare noen
sier "hopp" via ord som "Holocaust" eller "anti-semittisme" --
ha sletta gruppa og vist meg ut umiddelbart.

Så i denne omgang så nøyer jeg meg med å presentere disse tankene her.

Trond Andresen  
More information about the kkf mailing list