[kkf] en kjent metode

Karsten Johansen johakars at online.no
Tue Sep 21 03:24:14 CEST 2010


"Överfallet på en Sverigedemokrat i Malmö som fick ett hakkors inristat
i pannan ifrågasätts. Starka skäl talar för att skadan är
självförvållad, skriver en läkare vid rättsmedicinalverket i Lund i
ett utlåtande."

<http://svt.se/2.128339/1.2152552/lakare_hakkors_ristades_in_sjalv>

Pussig at dette ikke har fått noen større mediedekning her, eller ikke
så overraskende?

Metoden her er på ingen måte ukjent i slike kretser. Her er det nok å
nevne:

1) Mussolini, som fikk arrangert "overfall" på seg sjøl ved flere anledninger.

2) "Pepperoverfallet" på Quisling, etter all sannsynlighet arrangert etter
ide fra Mussolinis arrangementer. Ingen spor etter noen gjerningsmann
ble noengang funnet.

3) Den tyske Riksdagsbrannen 1933, som Göring 
under krigen nazi-internt skrøt av
å ha arrangert. Det sterkeste indisium på 
riktigheten er at han som innenriksminister
hadde forberedt arrestasjonslistene over kommunister, sosialdemokrater og
fagforeningsfolk over en uke før brannen. Det ble 
også hørt livlig trafikk gjennom en
hemmelig gang mellom Görings bolig ved siden av Riksdagen og Riksdagen
natten hvor brannen(e) (det brant mange plasser 
som var antent samtidig, hvilket
gjør det umulig at den neddopete nederlandske anarkist van der Lubbe kunne
gjort dette på egen hånd, og særlig ikke i sin 
uklare og nok neddopete tilstand) ble
påsatt.

4) Mordet på Kirov 1934, som viste at Stalin også her lærte av nazistene, ved
å iverksette dette som påskudd for Moskvaprosessene.

5) (idet jeg hopper over en lang rekke tilfeller) 
Muligens det meget spektakulære angrepet
på Berlusconi for ca. et år siden, som minner 
påfallende om Mussolinis arrangementer.
Angrepet skapte ny popularitet for Berlusconi på 
et tidspunkt hvar han var ved å bli trengt.

Det bør av lignende ting også nevnes 
Tonkinbuktepisoder, 11. sept. osv. og nå seinest en lang
rekke falske terroralarmer, der f.eks. de som 
angivelig skulle ha "truet paven" i London
nå, straks måtte settes på fri fot igjen, og jeg 
tipper at det ikke forholder seg meget
annerledes med den "knivmann" (på 73 år) som 
meget bekvemt "ble sett i nærheten av Reinfelt"
i løpet av valgets siste timer (nyheten forsvant 
fort igjen). Attentater på høyreledere
lykkes så å si aldri (de er dessuten ekstremt få 
etter at anarkismens periode ebbet ut
før første verdenskrig), mens attentater på 
venstreledere nesten alltid gjør det (og sjelden blir oppklart). Dette viser
i all enkelhet, at statsapparater og mediemakt 
alltid står til høyre (både under kapitalisme
og "kommunisme"), og at det meste av politikkens dramatiske "begivenheter"
ofte er arrangert mediepropagandistisk teater eller forskjellige
former for likvidasjon av opposisjon og/eller 
avvikere som oppfattes som truende (det gjaldt
f.eks. også den østerrikisk-ungarske tronfølgeren 
i 1914, som var fredsvennlig og forhatt
i keiserfamilie og politi for sine relativt moderne synspunkter).

Med "demokratiet" (demokratiet er en glimrende 
ide, som aldri har fått lov å bli realisert unntatt i
korte historiske øyeblikk) er samfunnets styring 
blitt totalitært teater i en medieregissert og "frivillig"
form, som viser det velkjente gjennom hele 
menneskehetens triste historie, at verden vil bedras.
Menneskearten ligger uhjelpelig under for sine 
psykopater, og den såkalte offentligheten vil neppe noengang
bli annet enn det Strindberg kalte "den 
offentlige løgn". Det som skjer i tider som denne, er at
denne løgns kvalitet synker med lynets hast mot 
bunnen: den møysommelig opparbeidete kulturen undergraves
og oppløser seg for våre øyne i rent bedrag og iscenesettelse av bedrag.

Når de dominantes bedrag nå kommer i konflikt med 
balansen i naturen og med opprettholdelsen
av det naturlige grunnlaget for menneskelige 
samfunns økonomi, ser vi at bedraget bare forsterkes
frivillig mot vuvuzelakakafonisk nivå. Det viser, 
sammen med et vell av andre forhold, at artens overlevelses-
evne er sviktende, fordi den lar seg dominere 
totalt av sine farligste og dummeste eksemplarer.

Nesten alt tyder på at kampen for et bare 
noenlunde rimelig samfunn er totalt håpløs, simpelthen
fordi menneskene flest er som de er. Det ville 
tatt dem årmillioner bare å bli enige om sjøl de mest
åpenbare fakta om arten sjøl og dens situasjon på 
jorda. Derfor er historien "ikke et blomsterbedd, men
en slaktebenk" (Hegel). Habermas' og andres drøm 
om "herredømmefri kommunikasjon" osv.
er en drøm og intet annet. Realiteten er groteskt 
infame hersketeknikker, galskap osv. som brer seg mer
og mer.

Vh. KJ.
More information about the kkf mailing list