[kkf] pussig sammentreff

Inge Staldvik ingesta at online.no
Tue Aug 30 00:11:33 CEST 2011


Historia vår er full av slike "pussige sammentreff". Det sørgelege er at Makta og Media alltid vil
syta for at det ikkje er anna enn "sammentreff". At det finst regissørar - nettopp frå Makta og Media -
skal døljast.

Og det er sjølvsagt slik at når/viss nokon (i dette tilfellet Karsten Johansen) antyder at her
kan finnast ein regi, blir dette blankt tilbakevist av Makta, og det blir teia i hel eller gjort til lått av Media.
Og overvakinga kan føya nye ark til sitt arkiv over tvilsame folk. Beste grepet frå makta er med eit skeivt
smil å fortelja omverda at det er "konspirasjonsteoriar" slike som K.J. driv med. At PST-sjefen har rota 
seg bort òg i denne saka, blir helst gløymt fort av Makta og Media.  

Og i det totalitære landet vi lever i, blir dermed Makta sin versjon den einaste sanninga.

Beste helsing Inge Staldvik 
 ----- Original Message ----- 
 From: Torstein Viddal 
 To: kkf 
 Sent: Monday, August 29, 2011 11:33 PM
 Subject: Re: [kkf] pussig sammentreff


 Sammenhold gjerne med http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4203493.ece


 Har Storberget bevisst villedet offentligheten om terrorøvelsen 18-22 juli?

 Det fremstår for meg som om justisminister Knut Storberget med viten og vilje fører folket bak lyset, når han fredag 19. august går ut og er lei seg for at Beredskapstroppen ikke fikk holdt sin øvelse på en lignende scenario som Utøya før 22. juli kom: 
 19. aug: Skulle øvd på det som skjedde
 Oslo (ANB-NTB):I november hadde politiet planlagt å trene på hvordan de skal reagere ved terrorangrep.
 Men 22. juli skjedde før de rakk det. Hvert år gjennomfører politiet større øvelser, og til høsten var det planlagt å trene på hvordan politiet skal reagere ved terrorangrep, forteller justisminister Knut Storberget (Ap). – Det var en planlagt øvelse i år der scenariet faktisk var veldig likt som det som skjedde 22. juli. Den skulle pågå i november, sier han.
 http://www.ba.no/nyheter/irix/article5705561.ece

 Aftenposten 19. august:
 Storberget: – Til høsten skulle politiet øvd på det som skjedde 22. juli
 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4203493.ece

 T>


 Den 29. august 2011 23:24 skrev Karsten Johansen <johakars at online.no> følgende:

  Se:

  <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4211544.ece>

  og ikke minst:

  <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece>

  "De fire dagene i forveien, og også den samme fredagen som angrepet ble
  utført, trente politiets beredskapstropp på en pågående terroraksjon
  som var tilnærmet lik den situasjonen som timer senere møtte de 22
  polititjenestemennene i beredskapstroppen på Utøya.

  Aftenposten får bekreftet fra sentrale kilder i ledelsen i
  Oslo-politiet at øvelsen ble avsluttet klokken 15 den samme fredagen.

  Alle tjenestemennene fra beredskapstroppen som deltok i
  Regjeringskvartalet etter bilbomben og senere kom i land på Utøya og
  pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i
  forveien deltatt i trening på et helt likt scenario (!! min anm., KJ.).

  Dermed rakk politiet så vidt å avslutte treningen før det de hadde
  trent på ble virkelighet."

  Bare sammentreff? Mulig, sjølsagt. Vi får tro det inntil noe annet evt. er bevist.

  Men i så fall: presis lignende sammentreff fant sted i forbindelse med 11. sept. 2001
  og terrorhandlingene i London juli (så vidt jeg husker 2005). Også da forelå
  det opplysninger om politi- og militærøvelser om lignende terrorscenarier
  som foregikk rett før.

  Og: skulle nå også dette være et rent sammentreff, da er det i det minste noe rart
  at det tok samme beredskapstropp som nettopp hadde trent på dette så
  lang tid å komme i posisjon til å stoppe massemordet. De hadde jo akkurat trent på
  et "helt likt scenario"!

  Satt på spissen: tegner dette virkelig et bilde av et samfunn, og et der det tilmed
  hevdes at "gatene er fylt med kjærlighet"? Meg minner det delvis mer om Orwells
  "Ministerium for Kjærlighet" og "Ministerium for Sannhet" osv. - ja, jeg må innrømme
  det, vel vitende at denne innrømmelsen sjølsagt vil bli lagt meg til last og med all
  sannsynlighet komme meg til skade (jeg lever ikke i den villfarelsen at "man" ikke
  følger med på hva slike som jeg skriver. Er det noe jeg har lært av å prøve å være
  opposisjonell i det "moderne" "samfunn", er det nettopp i hvilken grad demokratiske
  rettigheter, ytringsfrihet, modernitet osv. er uthulte illusjoner og potemkinkulisser.

  Her burde det vært mer enn ett øyebryn som hevet seg på ansvarlig hold og
  blant gravende journalister. Men jeg tror dessverre vi kan regne ganske sikkert
  med at det ikke vil skje - og heller ikke i Klassekampen. Her leter "gravende"
  journalister i slike saker alltid med stor omhu kun der hvor det er lys til å lete -
  og man kan forstå dem. For dette antyder ny deler av et bilde av en utvikling som er alt
  annet enn trygg og demokratisk. I et gjennomperfeksjonert og allmektig globalt
  finansspekulasjons-, kontroll- og overvåkingssystem som
  det som er skapt med datorisering, internett osv. skal det et helt umenneskelig mot til å
  våge å stå opp når mistanken melder seg. Et bilde som ganske stemmer med det vi
  ellers ser på den globale scenen, ikke minst når det gjelder stadig mer vanvittig
  skjev fordeling av verdens verdier og ressurser. Enslige US-milliardærer som tigger om
  å bli skattelagt hardere blir på ingen måte lyttet til, heller ikke av Obamas
  angivelig sosiale og demokratiske administrasjon - den oppfører seg snarere
  helt likt med sin motsvarighet rundt figurer som Bush II, Putin og de kinesiske lederne,
  de iranske, EUs osv. osv. Kampen "mot" terror har snarere vist seg sjøl å være
  en form for - psykisk og dulgt truende og overvåkende - terror mot enhver som ikke innretter seg
  totalitært på å følge samfunnstoppenes ordrer ikke minst ved å spille med på deres skuespill
  om "globalt demokrati" osv. osv. Et spill der det antydes på tvetydige måter,
  og bedrives slik et intrikat mummespill, en psykologisk krig, fra visse fordekte krefter helt
  i samfunnets øverste skikt, hvis mål helt opplagt ofte er alt annet enn demokratiske.

  Ikke minst er dette et bilde vi kjenner igjen fra den forrige store kapitalistiske
  kriseperioden fra 1914/18 til 1945 osv. Ikke minst fra de fascistiske regimene og
  fra det statskapitalistiske i Sovjetunionen.

  Alt tyder i dag på at både demokratiske, miljømessige og andre menneskelige håp står svakere
  enn noensinne før i menneskeartens langt på vei stadig mer uhyggelige og ulyksalige saga.
  Og det verste ved situasjonen er at det nærmest er de facto tabuisert å si dette, samtidig med
  at man påberoper seg den ytterste og stadig stigende grad av ytringsfrihet, demokrati osv.

  Se også:

  <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4211329.ece>

  Det er bemerkelsesverdig hvor stor energi man nedlegger i å avvise helt opplagte mistanker, men
  dog tilsynelatende uten dypere undersøkelser. Et mønster vi kjenner også fra berømte politiske
  mordsaker som Kennedyene, Luther King, Palme osv.  _______________________________________________
  kkf mailing list
  kkf at lists.copyleft.no
  http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/kkf
 -- 
 med vennlig hilsen
 torstein viddal------------------------------------------------------------------------------


 _______________________________________________
 kkf mailing list
 kkf at lists.copyleft.no
 http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/kkf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/kkf/attachments/20110830/c5f71979/attachment-0001.html>


More information about the kkf mailing list