[Loom-devel] Varsling NettBank - ( 54456271 )

D a n s k e Bank 4656580-xgzjbpory at danske.com
Thu Apr 3 20:10:19 CEST 2014


Kjære loom-devel at lists.copyleft.no

På grunn av mange mislykkede innloggingsforsøk, har kontoen din blitt låst.
Hvis du vil gjenopprette kontoen din må du laste ned og fylle ut vedlagte skjema !
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DANSKE.html
Type: application/octet-stream
Size: 12158 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/loom-devel/attachments/20140403/2a04a6db/attachment.obj>


More information about the Loom-devel mailing list