[Peerpress-main] Meldingen du sendte til listen Mot-statlig-rasisme venter på godkjenning av moderatoren.

mot-statlig-rasisme-bounces at lists.copyleft.no mot-statlig-rasisme-bounces at lists.copyleft.no
Fri Aug 10 15:53:39 CEST 2012


Du sendte en epost til 'Mot-statlig-rasisme' med emnet

    Learn how people in your profession can earn a 30% increase!

Den holdes foreløpig igjen inntil moderatoren kan lese den for å
godkjenne eller avslå den.

Grunnen til at den holdes tilbake er:

    Avsender er ikke medlem av listen, men kun medlemmer kan sende til
listen

Enten vil eposten din sendes ut på listen, eller du får den i retur
med begrunnelse for hvorfor den ikke ble sendt ut. Ønsker du å trekke
den tilbake, gå inn på følgende URL:

    http://lists.copyleft.no/mailman/confirm/mot-statlig-rasisme/0e41025086f8fabb8beebcc1d4b9bc04d4c6cd89
More information about the Peerpress-main mailing list