[Peerpress-main] Meldingen du sendte til listen Mot-statlig-rasisme venter på godkjenning av moderatoren.

mot-statlig-rasisme-bounces at lists.copyleft.no mot-statlig-rasisme-bounces at lists.copyleft.no
Sun Aug 12 02:11:45 CEST 2012


Du sendte en epost til 'Mot-statlig-rasisme' med emnet

    Turn your 2 spare hours in a week to  230 Euro helping others

Den holdes foreløpig igjen inntil moderatoren kan lese den for å
godkjenne eller avslå den.

Grunnen til at den holdes tilbake er:

    Avsender er ikke medlem av listen, men kun medlemmer kan sende til
listen

Enten vil eposten din sendes ut på listen, eller du får den i retur
med begrunnelse for hvorfor den ikke ble sendt ut. Ønsker du å trekke
den tilbake, gå inn på følgende URL:

    http://lists.copyleft.no/mailman/confirm/mot-statlig-rasisme/c54eff671c67f0bee64280808de0d3e6fee9a7d5
More information about the Peerpress-main mailing list