[Peerpress-xml] (no subject)

4797523542 at mms.mnc001.mcc242.gprs.telenor.no 4797523542 at mms.mnc001.mcc242.gprs.telenor.no
Mon Jun 24 11:48:24 CEST 2013


                 Hei ! Trur du at det er mulig å få dine venner i rusomsorgen til å forstå at dette ikkje er parkeringsplass for kommunale tjenestebilar. Dei skal på vestsida av Sørfjordsenteret.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/peerpress-xml/attachments/20130624/9468f748/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/zip
Size: 21250 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/peerpress-xml/attachments/20130624/9468f748/attachment-0001.zip>


More information about the Peerpress-xml mailing list