[saih-promo2002] Tjen Folkets nyhetsbrev #1 – 2017

Tjen Folket nyheter at tjen-folket.no
Tue Jan 10 17:02:08 CET 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Dette nyhetsbrevet har bilder.
Hvis du ser bare tekst og ingen bilder, kan
du se bildeutgaven ved å følge denne lenken:
http://ymlp15.com/zQ1Fiv
--------------------------------------------------------------------------------


Nyhetsbrev #1  –  2017

I dette nyhetsbrevet vil vi dekke følgende saker:

Statsbeskytta naziterror
Ikke godta propaganda for krig
Ny podcast om klassene i Norge
Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen
Kissinger, dobbelmoral og trippelmoral
Har du hørt om formann Gonzalo?
Mistenker nazister for bombeangrep
Partier, politikk og marxisme
Statsbeskytta naziterror
Ikke godta propaganda for krig
Ny podcast om klassene i Norge
Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen
Kissinger, dobbelmoral og trippelmoral
Har du hørt om formann Gonzalo?
Mistenker nazister for bombeangrep
Partier, politikk og marxisme

Button: Anti-nazi

Et lite, rødt jakkemerke med «Knus nazismen»-symbolikk.

Til nettbutikken ( http://tjen-folket.no/sentralt/view/11247 )

Statsbeskytta naziterror

Nazistgruppa NSU i Tyskland drepte 10 folk og sprengte bomber – og
hadde en forbindelse til etterretningstjenesten.

Netflix har nylig gjort dokumentaren Der NSU-komplex tilgjengelig for
norske seere. Dokumentaren viser ikke bare den skremmende historien om
naziterror i Tyskland, men gir et innblikk i nazistisk aktivitet og
organisering i vesten de siste 20 årene.

Det gjør for eksempel inntrykk når dokumentaren nevner brannbomber
mot flyktningefamilier på begynnelsen av 90-tallet. Brannbomber som
krevde mange liv, blant annet flere barn.

Inntrykk gjør det også, når dokumentaren avslører at tysk
etterretningstjeneste (“Forfatningsbeskyttelsen”) ble (blir?)
brukt av tyske nazister til å finansiere deres aktivitet. En tysk
nazileder fortalte at han var ansatt som “informant”, og at hans
mednazister visste dette, for å bytte ubrukelig informasjon mot
penger de trengte for å drive politisk aktivitet. Noen av disse
pengene havnet også hos terrorgruppa NSU.

Og karriæren til en av naziterroristene starta med at han ble sluppet
fri, tross at han ble dømt flere ganger for både vold og trusler.
Istedet for å måtte sone dommene, fikk han juleamnesti og kunne gå
under jorden for å drepe tilfeldige innvandrere. Dette er en
behandling av voldelige nazister som vi kjenner igjen fra våre
naboland.

I Sverige har nazister fra SMR drept en rekke mennesker, men gruppa
får organisere seg, marsjere fritt i Stockholm og holde offentlige
møter foran slottet. Nettopp ble et finsk medlem av gruppa dømt til
to (2) års fengsel for vold mot en antirasist i Helsinki – selv om
offeret døde som følge av volden! I Sverige ble nazisten som
organiserte et voldelig angrep på en antirasistisk demonstrasjon med
barn til stede dømt til 6 måneders fengsel – mens en av
antirasistene som forsvarte demonstrasjonen ble dømt til 6 års
fengsel!

Hvorfor politi og etterretning hjelper nazister er underordna. Faktum
er at deres behandling av nazistene gjør dem i stand til å
organisere seg og spre terror, med svært milde represalier. Staten
legger med andre til rette for nazistene. Dette er ikke slagord, det
blir bekrefta igjen og igjen – blant annet i dokumentaren
NSU-komplekset.

Wikipedia om NSU-banden

Tjen Folket
04.01.2017

Statsbeskytta naziterror

Nazistgruppa NSU i Tyskland drepte 10 folk og sprengte bomber – og
hadde en forbindelse til etterretningstjenesten.

Netflix har nylig gjort dokumentaren Der NSU-komplex (
http://www.allflicks.co.no/film/80136332/ ) tilgjengelig for norske
seere. Dokumentaren viser ikke bare den skremmende historien om
naziterror i Tyskland, men gir et innblikk i nazistisk aktivitet og
organisering i vesten de siste 20 årene.

Det gjør for eksempel inntrykk når dokumentaren nevner brannbomber
mot flyktningefamilier på begynnelsen av 90-tallet. Brannbomber som
krevde mange liv, blant annet flere barn.

Inntrykk gjør det også, når dokumentaren avslører at tysk
etterretningstjeneste («Forfatningsbeskyttelsen») ble (blir?) brukt
av tyske nazister til å finansiere deres aktivitet. En tysk nazileder
fortalte at han var ansatt som «informant», og at hans mednazister
visste dette, for å bytte ubrukelig informasjon mot penger de trengte
for å drive politisk aktivitet. Noen av disse pengene havnet også
hos terrorgruppa NSU.

Og karriæren til en av naziterroristene starta med at han ble sluppet
fri, tross at han ble dømt flere ganger for både vold og trusler.
Istedet for å måtte sone dommene, fikk han juleamnesti og kunne gå
under jorden for å drepe tilfeldige innvandrere. Dette er en
behandling av voldelige nazister som vi kjenner igjen fra våre
naboland.

I Sverige har nazister fra SMR drept en rekke mennesker, men gruppa
får organisere seg, marsjere fritt i Stockholm og holde offentlige
møter foran slottet. Nylig ble et finsk medlem av gruppa dømt til to
(2) års fengsel for vold mot en antirasist i Helsinki – selv om
offeret døde som følge av volden! I Sverige ble nazisten som
organiserte et voldelig angrep på en antirasistisk demonstrasjon med
barn til stede, dømt til 6 måneders fengsel – mens én av
antirasistene som forsvarte demonstrasjonen ble dømt til 6 års
fengsel!

Hvorfor politi og etterretning hjelper nazister er underordna. Faktum
er at deres behandling av nazistene gjør dem i stand til å
organisere seg og spre terror, med svært milde represalier. Staten
legger med andre til rette for nazistene. Dette er ikke slagord, det
blir bekrefta igjen og igjen – blant annet i dokumentaren
NSU-komplekset.

Wikipedia om NSU-banden. (
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Underground )

Tjen Folket
04.01.2017

Ikke godta propaganda for krig

I all slags media drives nå en bevisst kampanje for NATO-krig i
Syria.

Krig er et helvete og fem år med krig i Syria har påført millioner
av mennesker ufattelig lidelse. Gjennom TV, aviser og sosiale medier,
vil mange i vesten få inntrykk av at Assad-regimet er de eneste som
utfører terror mot folk. Men motstanden mot Assad består blant annet
av Al-Quaida, IS og andre jihadister, med støtte fra Assads fiender i
utlandet. Disse er ikke noen “good guys” i Syria.

Det er en myte at vestlige stater ikke involverer seg nok. De har
involvert seg for mye. Våpen, penger og politisk støtte fra
NATO-landene og fra NATOs allierte i Saudi Arabia og Gulfstatene –
har gjort det mulig å bygge hele armeer av fremmedkrigere i landet.
Vesten er i aller høyeste grad en aktiv deltager i krigen, ikke en
passiv tilskuer.

I media nå føres en kampanje for mer våpen, mer intervensjon, mer
av det NATO har gjort i fem år allerede. De spiller på følelser, de
viser menneskelig lidelse, men det de foreslår vil skape mer av
dette.

Vi har forøvrig ingen illusjoner om Assad-regjeringen, Russland og
deres medier. De har sine interesser som de propaganderer for.

Dette er ikke noe nytt. Slik var det med Afghanistan og Irak, slik var
det med Jugoslavia i 1999 og med Libya i 2011. Ingen av stedene har
USA og NATO gjort forholdene bedre for sivilbefolkningen. Deres
løsning er ingen løsning på menneskelig lidelse, det betyr bare mer
politisk makt for vestlige stormakter.

Vi har fasiten. 13 år etter invasjonen i Irak vet vi at de løy for
å få krige. De sa at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe de
ikke hadde. De sa at Saddam Hussein utførte terror mot egen
befolkning, noe som var korrekt, men invasjonen har mangedoblet
terroren mot irakere. Situasjonen er mye verre for mange flere enn
noen gang før invasjonen. I Libya finnes fortsatt ingen samlende
regjering. Selve Libyas stat er ødelagt og jihadister styrer deler av
landet. Folket lider.

Og sånn har det vært i alle kriger, spesielt de siste 100 årene.
Politiske ledere skyver siviles lidelse foran seg, for å legitimere
deres kriger – som fører til enda mer lidelse. Selv Hitler-regimet
forkledte sin krigføring som humanitær intervensjon. Da de invaderte
Tsjekkia og Polen var det i begge tilfeller med påskudd om å hjelpe
minoriteter eller slå tilbake angrep på Tyskland og tyskere. Derfor
må vi se bak propagandaen, vi må se på motivene og målene. De som
har bra motiver og bra mål, bør vi støtte. I alle andre tilfeller
bør vi avvise deres propaganda og politikk, og arbeide for å dempe
konsekvensene for folk.

Samtidig som vestlige politikere appellerer til våre følelser for å
legitimere sin agenda i Syria, så stenger de grensene for flyktninger
derfra. Så kort rekker deres humanisme.

Ingen støtte til vestlig intervensjon og krig i Syria, NATO har blod
på hendene. Full støtte til flyktningene fra krig, som fortjener
vår varmeste velkomst.

Tjen Folket
17.12.2016

Ikke godta propaganda for krig

I all slags media drives nå en bevisst kampanje for NATO-krig i
Syria.

Krig er et helvete, og fem år med krig i Syria har påført millioner
av mennesker ufattelig lidelse. Gjennom TV, aviser og sosiale medier,
vil mange i vesten få inntrykk av at Assad-regimet er de eneste som
utfører terror mot folk. Men motstanden mot Assad består blant annet
av Al-Quaida, IS og andre jihadister, med støtte fra Assads fiender i
utlandet. Disse er ikke noen «good guys» i Syria.

Det er en myte at vestlige stater ikke involverer seg nok. De har
involvert seg for mye. Våpen, penger og politisk støtte fra
NATO-landene og fra NATOs allierte i Saudi Arabia og Gulfstatene, har
gjort det mulig å bygge hele armeer av fremmedkrigere i landet.
Vesten er i aller høyeste grad en aktiv deltager i krigen, ikke en
passiv tilskuer.

I media føres nå en kampanje for mer våpen, mer intervensjon, mer
av det NATO har gjort i fem år allerede. De spiller på følelser, de
viser menneskelig lidelse, men det de foreslår vil skape mer av
dette.

Vi har forøvrig ingen illusjoner om Assad-regjeringen, Russland og
deres medier. De har sine interesser som de propaganderer for.

Dette er ikke noe nytt. Slik var det med Afghanistan og Irak, slik var
det med Jugoslavia i 1999 og med Libya i 2011. Ingen av stedene har
USA og NATO gjort forholdene bedre for sivilbefolkningen. Deres
løsning er ingen løsning på menneskelig lidelse, det betyr bare mer
politisk makt for vestlige stormakter.

Vi har fasiten. 13 år etter invasjonen i Irak vet vi at de løy for
å få krige. De sa at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe de
ikke hadde. De sa at Saddam Hussein utførte terror mot egen
befolkning, noe som var korrekt, men invasjonen har mangedoblet
terroren mot irakere. Situasjonen er mye verre for mange flere enn
noen gang før invasjonen. I Libya finnes fortsatt ingen samlende
regjering. Libyas stat er ødelagt og jihadister styrer deler av
landet. Folket lider.

Og sånn har det vært i alle kriger, spesielt de siste 100 årene.
Politiske ledere skyver siviles lidelse foran seg, for å legitimere
deres kriger – som fører til enda mer lidelse. Selv Hitler-regimet
forkledte sin krigføring som humanitær intervensjon. Da de invaderte
Tsjekkia og Polen var det i begge tilfeller med påskudd om å hjelpe
minoriteter eller slå tilbake angrep på Tyskland og tyskere. Derfor
må vi se bak propagandaen, vi må se på motivene og målene. De som
har bra motiver og bra mål, bør vi støtte. I alle andre tilfeller
bør vi avvise deres propaganda og politikk, og arbeide for å dempe
konsekvensene for folk.

Samtidig som vestlige politikere appellerer til våre følelser for å
legitimere sin agenda i Syria, så stenger de grensene for flyktninger
derfra. Så kort rekker deres humanisme.

Ingen støtte til vestlig intervensjon og krig i Syria – NATO har
blod på hendene! Full støtte til flyktningene fra krig, som
fortjener vår varmeste velkomst!

Tjen Folket
17.12.2016

Ny podcast om klassene i Norge

Tjen Folket Media har publisert en ny podcast om klassene i Norge.

Rødt forum: Klassene i Norge

Klassespørsmål ties ofte ned. Mange mener det ikke finnes klasser i
Norge. Men noen klasser har makta, og tjener på andres arbeid. Andre
klasser gjør arbeidet som får landet til å gå rundt uten at de
sitter med den politiske makta.

Denne podcasten tar for seg spørsmål som: Hvilke klasser har makta
og hvilke klasser er undertrykt? Hvilke klasser er tjent med
revolusjon, og hvilke vil bevare ting som de er? Hvilke klasser finnes
det, og hvordan ser klasseinndelinga i Norge ut? Hva vil imperialisme
si for klassene i Norge?

Podcasten er fra Rødt forum om klassene i Norge, og inneholder
innledning og litt av debatten etterpå.

Tjen Folket
16.12.2016

Ny podcast om klassene i Norge

Tjen Folket Media har publisert en ny podcast om klassene i Norge.

Rødt forum: Klassene i Norge (
https://soundcloud.com/tjen-folket-661639370/rodt-forum-klassene-i-norge
)

Klassespørsmål ties ofte ned. Mange mener det ikke finnes klasser i
Norge. Men noen klasser har makta og tjener på andres arbeid. Andre
klasser gjør arbeidet som får landet til å gå rundt, uten at de
sitter med den politiske makta.

Denne podcasten tar for seg spørsmål som: Hvilke klasser har makta
og hvilke klasser er undertrykt? Hvilke klasser er tjent med
revolusjon, og hvilke vil bevare ting som de er? Hvilke klasser finnes
det, og hvordan ser klasseinndelinga i Norge ut? Hva vil imperialisme
si for klassene i Norge?

Podcasten er fra Rødt forum om klassene i Norge, og inneholder
innledning og litt av debatten etterpå.

Tjen Folket
16.12.2016

Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen

Nylig ga Klassekampen-kommentator Trond Andresen sin støtte til
Marine Le Pen, leder for rasistpartiet Front National i Frankrike.
Dette er et eksempel på en trend blant en del på venstresida. I
denne artikkelserien vil vi bidra til oppgjør med
venstresjåvinismen, en tendens som vil forene venstrestandpunkt med
rasisme og innvandringsfiendtlighet.

Les Del 1 – Venstresjåvinisme mot innvandring, muslimer og
jøder...

Les Del 2 – Hvorfor venstresjåvinismen er farlig og må
bekjempes...

Les Del 3 – 5 motargumenter og 1 alternativ...

Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen

Nylig ga Klassekampen-kommentator Trond Andresen sin støtte til
Marine Le Pen, leder for rasistpartiet Front National i Frankrike.
Dette er et eksempel på en trend blant en del på venstresida. I
denne artikkelserien vil vi bidra til oppgjør med
venstresjåvinismen, en tendens som vil forene venstrestandpunkt med
rasisme og innvandringsfiendtlighet.

Den brutale og imperialistiske herjinga i Midtøsten har ført med seg
en katastrofal flyktningkrise. Tusenvis har druknet i forsøket på å
komme seg bort fra kaoset, og de som har vært heldige nok til å
overleve turen blir på voldelig vis presset inn i leirer eller
mottak.

På toppen av alt dette bruker fascistiske partier og andre
reaksjonære grupperinger i Europa flyktningene som syndebukk for den
økonomiske krisen og andre problemer som vesten befinner seg i.
Fascistenes rasistiske retorikk bærer i seg sjikane og hets mot alle
som ikke passer fascistenes kulturelle- og nasjonale idealprofil.

Historien viser at det er en absolutt nødvendighet å bekjempe
fascisme. Historisk sett har kommunister hatt, og har fortsatt, en
viktig rolle i den antifascistiske kampen. På tross av dette finnes
det enkelte som kaller seg kommunister eller sosialister, men som i
stedet for å bekjempe fascistene velger å gå i dialog med dem, og
overtar flere av deres reaksjonære holdninger, analyser og retorikk.
I dette sjåvinistiske hjørnet av «venstresiden» florerer
antisemittisme, sexisme, homofobi, transfobi og rasisme.

Eksempler i fleng finner man på Facebook-grupper som «Vi som bryr
oss om avisa Klassekampen» og «Arbeiderkamp» og på bloggen til
Pål Steigan. Her deltar tidligere, og nåværende!, medlemmer av
RV/AKP og Rødt, i konspirasjonsteorier mot jøder, skrekkhistorier om
muslimer, svermeri for franske Front National og bestyrtelse over alle
flyktningene som kommer til Europa.

Vi mener denne sjåvinismen og rasismen ikke kan unnskyldes og
overses, men må bekjempes politisk.

Les resten av Del 1: Venstresjåvinisme mot innvandring, muslimer og
jøder... ( http://tjen-folket.no/Sentralt/view/12218 )

Les Del 2: Hvorfor venstresjåvinismen er farlig og må bekjempes... (
http://tjen-folket.no/Sentralt/view/12221 )

Les Del 3: 5 motargumenter og 1 alternativ... (
http://tjen-folket.no/Sentralt/view/12224 )

Kissinger, dobbelmoral og trippelmoral

Statsminister Solberg tar selfie med krigsforbryter Kissinger og
SV-politiker blir seriøst oppgitt.

Da Dalai Lama var i landet kunne ikke statsministeren møte han av
frykt for kinesiske represalier. Men hun frykter tydeligvis ikke
Kissingers fiender – mange av dem er jo døde for lengst.

Wikipedia sier det slik: “Kissinger spilte en viktig rolle i
amerikansk utenrikspolitikk som nasjonal sikkerhetsrådgiver
1969–1975 og utenriksminister 1973–1977 under presidentene Richard
Nixon og Gerald Ford.”

Kissingers blodige merittliste inkluderer blant mye annet:

En av de øverste ansvarlige for folkemordersk og
folkerettsstridig krig i Vietnam, Laos og Kambodsja, som drepte flere
millioner mennesker.

Krigen for å hindre Bangladesh (tidligere Øst-Pakistan) i
løsrive seg fra Pakistan.
CIA og USA sin aktive støtte til Pinochet og hans kupp mot
Allende i Chile, som førte til at Allende og tusener av andre ble
drept.
Samme støtte til militærjuntaen i Argentina.
USAs fortsatte vennskap med den brutale despoten Suharto i
Indonesia, også gjennom hans okkupasjon av Øst-Timor.
Rådgiver for Bush under Irak-krigen.

Allendes barnebarn kom med en appell i norske aviser om å arrestere
Kissinger for hans kriminelle rolle i kuppet mot hans bestefar.

Slike despotvenner og mordere omgås statsministeren mer enn gjerne.
Og hvorfor ikke? De er jo to alen av samme stykke – om enn Solberg i
mindre skala. Hennes regjering fortsetter jo den dag i dag
okkupasjonen av Afghanistan, som har kostet svært mange mennesker
livet. Og i 2011 sendte Stortinget med Solbergs støtte, norske
bombefly mot Libya. Landets statsapparat ble lagt i grus, titusenvis
har mista livet. Stikk i strid men internasjonal rett. En kriminell
handling både i lovens navn, og i moralens.

SV-politiker Snorre Valen freser over Solbergs dobbeltmoral i møte
med Kissinger, og skriver på Facebook: “Høyrekvinner i rødt på
Nobelmiddagen i kveld. Vi fikk gleden av å prate med Henry
Kissinger”, skriver kulturministeren på sin Facebook-side. Vel, det
er i det minste flaks at Kissinger ikke lenger bomber “de røde”
med 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxin, da." og “Men helt seriøst, er
det mulig? Er moralbatterielt flatt og alle gardiner trekt ned? Om
Kissinger hadde vært afrikaner og hans ofre europeere hadde han
verken gjort hygge-selfier med Erna eller kosepratet i
Universitetsaulaen, Han hadde sittet i en celle.”

Apropos moralbatteri; Hva med Libya da Snorre Valen? Hva stemte du da
spørsmålet var om det norske flyvåpenet skulle bombe afrikaner –
ikke i 1967 eller 1976, men nå, for bare fem år siden?

Helt seriøst, er ikke dette en remjende trippelmoral?

“Men Gaddafi var jo så slem…”

“Jamen alle andre også stemte for det…”

“Også var jo FN for å bombe Libya også. Nesten…”

“Joda, men SV har jo innrømmet at det var dumt sånn i ettertid
da…”

“Ja men Stalin! Og Castro også! Og massemord!”

Alt kan rasjonaliseres, sjøl om det er aldri så lite rasjonelt.

Krigshauken Kissinger på Nobel. Bare skryt, ingen debatt. Så utrolig
feigt. Så utrolig pinlig. Av Erling Borgen

Tjen Folket
13.12.2016

Kissinger, dobbelmoral og trippelmoral

Statsminister Solberg tar selfie med krigsforbryter Kissinger og
SV-politiker blir seriøst oppgitt.

Da Dalai Lama var i landet kunne ikke statsministeren møte han av
frykt for kinesiske represalier. Men hun frykter tydeligvis ikke
Kissingers fiender – mange av dem er jo døde for lengst.

Wikipedia sier det slik: «Kissinger spilte en viktig rolle i
amerikansk utenrikspolitikk som nasjonal sikkerhetsrådgiver
1969–1975 og utenriksminister 1973–1977 under presidentene Richard
Nixon og Gerald Ford.»

Kissingers blodige merittliste inkluderer blant mye annet:

* En av de øverste ansvarlige for folkemordersk og folkerettsstridig
krig i Vietnam, Laos og Kambodsja, som drepte flere millioner
mennesker.
* Krigen for å hindre Bangladesh (tidligere Øst-Pakistan) i
løsrive seg fra Pakistan.
* CIA og USA sin aktive støtte til Pinochet og hans kupp mot Allende
i Chile, som førte til at Allende og tusener av andre ble drept.
* Samme støtte til militærjuntaen i Argentina.
* USAs fortsatte vennskap med den brutale despoten Suharto i
Indonesia, også gjennom hans okkupasjon av Øst-Timor.
* Rådgiver for Bush under Irak-krigen.

Allendes barnebarn kom med en appell i norske aviser om å arrestere
Kissinger for hans kriminelle rolle i kuppet mot hans bestefar.

Slike despotvenner og mordere omgås statsministeren mer enn gjerne.
Og hvorfor ikke? De er jo to alen av samme stykke – om enn Solberg i
mindre skala. Hennes regjering fortsetter jo den dag i dag
okkupasjonen av Afghanistan, som har kostet svært mange mennesker
livet. Og i 2011 sendte Stortinget, med Solbergs støtte, norske
bombefly mot Libya. Landets statsapparat ble lagt i grus, titusenvis
har mista livet. Stikk i strid med internasjonal rett. En kriminell
handling både i lovens navn, og i moralens.

SV-politiker Snorre Valen freser over Solbergs dobbeltmoral i møte
med Kissinger, og skriver på Facebook:
«“Høyrekvinner i rødt på Nobelmiddagen i kveld. Vi fikk gleden
av å prate med Henry Kissinger”, skriver kulturministeren på sin
Facebook-side. Vel, det er i det minste flaks at Kissinger ikke lenger
bomber “de røde” med 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxin, da.»
og
«Men helt seriøst, er det mulig? Er moralbatterielt flatt og alle
gardiner trekt ned? Om Kissinger hadde vært afrikaner og hans ofre
europeere hadde han verken gjort hygge-selfier med Erna eller
kosepratet i Universitetsaulaen, Han hadde sittet i en celle.»

Apropos moralbatteri; Hva med Libya da, Snorre Valen? Hva stemte du da
spørsmålet var om det norske flyvåpenet skulle bombe afrikanere –
ikke i 1967 eller 1976, men nå, for bare fem år siden?

Helt seriøst, er ikke dette en remjende trippelmoral?

«Men Gaddafi var jo så slem…»

«Jamen alle andre også stemte for det…»

«Også var jo FN for å bombe Libya også. Nesten…»

«Joda, men SV har jo innrømmet at det var dumt sånn i ettertid
da…»

«Ja, men Stalin! Og Castro også! Og massemord!»

Alt kan rasjonaliseres, sjøl om det er aldri så lite rasjonelt.

Krigshauken Kissinger på Nobel. Bare skryt, ingen debatt. Så utrolig
feigt. Så utrolig pinlig. Av Erling Borgen. (
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Krigshauken-Kissinger-pa-Nobel-Bare-skryt_-ingen-debatt-Sa-utrolig-feigt-Sa-utrolig-pinlig--Erling-Borgen-610962b.html
)

Tjen Folket
13.12.2016

Har du hørt om formann Gonzalo?

Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og
isolert i Peru.

Etter 10 år med folkekrig klarte den peruanske staten å finne og
arrestere store deler av ledelsen i Perus Kommunistiske Parti (PKP).
Folkekrigen startet 3. desember i 1982.

Dette skjedde i en tid med stor krise i den kommunistiske bevegelsen.
Sosialismen i Kina hadde falt etter at en revisjonistisk klikk tok
makta og fengslet de revolusjonære lederne. Over hele verden forfalt
partier i forvirring, revisjonisme eller dogmatisk fornektelse.

Men i Peru reiste PKP fana for maoismen og folkekrig til kommunismen.
De ble en inspirasjon for partier og grupper i mange land, blant annet
folkekrigene på Fillippinene, i Nepal og i India.

3. desember arrangerte Tjen Folket Rød film i Oslo om temaet:
“People of the Shining path” er en av få dokumentarer som er
produsert om folkekrigen i Peru og om Perus Kommunistiske Parti(PKP),
som gir et nøytralt og mer symaptisk innblikk i epoken med folkekrig
i Peru. Dokumentaren er filmet i tida rett før formann Gonzalo,
grunnleggeren av PKP, ble tatt til fange av den peruanske staten.
Velkommen til Rød film om folkekrigen i Peru.”

Filmen kan man finne gjennom Tjen Folkets lenker til film på nett

PKP var det første partiet som erklærte at MLM
(marxismen-leninismen-maoismen) var et nytt og høyere stadium i
utviklinga av den kommunistiske teorien. Vi har oversatt en av deres
grunnleggende tekster om MLM, Om marxismen-leninismen-maoismen.

Folkekrigen ble ledet av partiet, og hadde størst oppslutning i
innlandet blant de fattigste og mest undertrykka delene av folket –
først og fremst urbefolkningen. Peru har en lang tradisjon for grov
rasisme og undertrykking. Det er hvite folk som dominerer i staten og
økonomien. Urfolket har blitt ofre for folkemord som i andre deler av
Amerika. PKP og folkekrigen ble et verktøy for disse menneskene og
deres opprør mot undertrykking, føydalisme og imperialisme.
Kommunistene og massene bygget fronter som var kjerna i en Ny Stat for
nydemokrati og sosialisme. På et tidspunkt rundt 1990 var denne røde
makta etablert i 40% av landet.

Arrestasjonen av Gonzalo ble fulgt av forvirring i bevegelsen både i
Peru og internasjonalt. Partiet gikk delvis i oppløsning i
rivaliserende fraksjoner. Noen fordømte Gonzalo, noen ble reine
bevæpna banditter, andre ville avslutte folkekrigen og gå inn i
parlamentarisme og legalt arbeid. Men for kort tid siden ble det
gjennomført propagandaaksjoner i hovedstaden Lima, av folk som vil
fortsette folkekrigen og står for den opprinnelige linja til partiet.

I Sverige finnes en blogg til forsvar for Gonzalos liv..

Her er en internasjonal uttalelse til forsvar av Gonzalo

PKP kalles “Lysende sti” i borgerlige medier, og har vært offer
for den samme typen hets og svartmaling som alltid rammer revolusjoner
og opprør – spesielt der de fattigste og mest undertrykka reiser
seg i voldsomt raseri.

Tjen Folket
12.12.2016

Har du hørt om formann Gonzalo?

Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og
isolert i Peru.

Etter 10 år med folkekrig klarte den peruanske staten å finne og
arrestere store deler av ledelsen i Perus Kommunistiske Parti (PKP).
Folkekrigen startet 3. desember i 1982.

Dette skjedde i en tid med stor krise i den kommunistiske bevegelsen.
Sosialismen i Kina hadde falt etter at en revisjonistisk klikk tok
makta og fengslet de revolusjonære lederne. Over hele verden forfalt
partier i forvirring, revisjonisme eller dogmatisk fornektelse.

Men i Peru reiste PKP fana for maoismen og folkekrig til kommunismen.
De ble en inspirasjon for partier og grupper i mange land, blant annet
folkekrigene på Fillippinene, i Nepal og i India.

3. desember arrangerte Tjen Folket Rød film i Oslo om temaet. People
of the Shining path er en av få dokumentarer som er produsert om
folkekrigen i Peru og om Perus Kommunistiske Parti(PKP), som gir et
nøytralt og mer symaptisk innblikk i epoken med folkekrig i Peru.
Dokumentaren er filmet i tida rett før formann Gonzalo, grunnleggeren
av PKP, ble tatt til fange av den peruanske staten. Filmen kan man
finne gjennom Tjen Folkets lenker til film på nett. (
http://tjen-folket.no/sentralt/view/11819#Film%20p%C3%A5%20internett )

PKP var det første partiet som erklærte at MLM
(marxismen-leninismen-maoismen) var et nytt og høyere stadium i
utviklinga av den kommunistiske teorien. Vi har oversatt én av deres
grunnleggende tekster om MLM, Om marxismen-leninismen-maoismen (
http://tjen-folket.no/start/view/12125 ).

Folkekrigen ble ledet av partiet, og hadde størst oppslutning i
innlandet blant de fattigste og mest undertrykka delene av folket –
først og fremst urbefolkningen. Peru har en lang tradisjon for grov
rasisme og undertrykking. Det er hvite folk som dominerer i staten og
økonomien. Urfolket har blitt ofre for folkemord som i andre deler av
Amerika. PKP og folkekrigen ble et verktøy for disse menneskene og
deres opprør mot undertrykking, føydalisme og imperialisme.
Kommunistene og massene bygget fronter som var kjerna i en Ny Stat for
nydemokrati og sosialisme. På et tidspunkt rundt 1990 var denne røde
makta etablert i 40% av landet.

Arrestasjonen av Gonzalo ble fulgt av forvirring i bevegelsen både i
Peru og internasjonalt. Partiet gikk delvis i oppløsning i
rivaliserende fraksjoner. Noen fordømte Gonzalo, noen ble reine
bevæpna banditter, andre ville avslutte folkekrigen og gå inn i
parlamentarisme og legalt arbeid. Men for kort tid siden ble det
gjennomført propagandaaksjoner i hovedstaden Lima, av folk som vil
fortsette folkekrigen og står for den opprinnelige linja til partiet.

I Sverige finnes en blogg til forsvar for Gonzalos liv. (
http://peru-information.blogspot.no/ )

Her er en internasjonal uttalelse til forsvar av Gonzalo. (
http://www.pcr-rcp.ca/en/archives/1187 )

PKP kalles «Lysende sti» i borgerlige medier, og har vært offer for
den samme typen hets og svartmaling som alltid rammer revolusjoner og
opprør – spesielt der de fattigste og mest undertrykka reiser seg i
voldsomt raseri.

Tjen Folket
12.12.2016

Mistenker nazister for bombeangrep

To radikale senter i Sverige angrepet med eksplosiver. Først i
Göteborg forrige måned, og for bare få dager siden Jönköping.

I november var det Syndikalistiskt Forum i Göteborg som ble angrepet.
På Syndikalistiskt forum sine Facebook-sider skrev de:
“Syndikalistiskt Forum 12. november kl. 03:15 · (English
translation below.) Syndikalistiskt Forum har utsatts för ett
attentat. Under fredagskvällen placerades någon form av
sprängladdning utanför vårt bokkafé. Det är inte första gången
som arbetarrörelsen utsätts för attacker. Men oroa er inte, vi och
våra kamrater kör på som vanligt. Tusen röda nejlikor till er som
undrat vad ni kan göra för att stötta oss – vårt svar är
enkelt: Kom hit! Gå på våra arrangemang, studera, och organisera
er! Håll mötesplatsen levande! En annan värld är möjlig. English
translation: Syndicalist Forum has been subjected to an attack. On
Friday night some kind of explosive device was placed outside our
bookcafé. It is not the first time that the labor movement is exposed
to attacks. But do not worry, we and our comrades go ahead as usual. A
thousand red carnations to those who wonder what you can do to support
us – our response is simple: Visit us! Attend our events, study, and
organize yourselves! Keep the meeting place alive! Another world is
possible.”

For få dager siden ble et kulturhus i Jönköping angrepet: Intervju
med vaktmesteren på kulturhuset-

Nazister mistenkes for angrepene. Det er lang tradisjon for
fascistiske bombeangrep mot radikale sentere. Det er en iøynefallende
kontrast mellom hvem som faktisk utøver terror i Skandinavia og hvem
myndigheter og politi forfølger. Nazister får politibeskyttelse,
mens antifascister overvåkes og saboteres.

Heldigvis har antifascistene hverandre og sterke ideologiske
holdepunkt. Med sin kamp har svenske antifascister for eksempel klart
å knekke nazistene i “Svenskarnas Parti”. Kampen fortsetter!

Tjen Folket sender våre varmeste solidariske hilsener til
antifascister som rammes av naziterror og likevel fortsetter arbeidet
for knuse fascismen.

Tjen Folket
10.12.2016

Mistenker nazister for bombeangrep

To radikale senter i Sverige angrepet med eksplosiver. Først i
Göteborg forrige måned, og for bare få dager siden Jönköping.

I november var det Syndikalistiskt Forum i Göteborg som ble angrepet.
På Syndikalistiskt Forum sine Facebook-sider skrev de 12. november
kl. 03:15: «Syndikalistiskt Forum har utsatts för ett attentat.
Under fredagskvällen placerades någon form av sprängladdning
utanför vårt bokkafé. Det är inte första gången som
arbetarrörelsen utsätts för attacker. Men oroa er inte, vi och
våra kamrater kör på som vanligt. Tusen röda nejlikor till er som
undrat vad ni kan göra för att stötta oss – vårt svar är
enkelt: Kom hit! Gå på våra arrangemang, studera, och organisera
er! Håll mötesplatsen levande! En annan värld är möjlig.
English translation: Syndicalist Forum has been subjected to an
attack. On Friday night some kind of explosive device was placed
outside our bookcafé. It is not the first time that the labor
movement is exposed to attacks. But do not worry, we and our comrades
go ahead as usual. A thousand red carnations to those who wonder what
you can do to support us – our response is simple: Visit us! Attend
our events, study, and organize yourselves! Keep the meeting place
alive! Another world is possible.»

For få dager siden ble et kulturhus i Jönköping angrepet: Intervju
med vaktmesteren på kulturhuset. (
http://www.jmini.se/nyheter/49647/vaktmastaren---det-ar-for-javligt )

Nazister mistenkes for angrepene. Det er lang tradisjon for
fascistiske bombeangrep mot radikale sentere. Det er en iøynefallende
kontrast mellom hvem som faktisk utøver terror i Skandinavia og hvem
myndigheter og politi forfølger. Nazister får politibeskyttelse,
mens antifascister overvåkes og saboteres.

Heldigvis har antifascistene hverandre og sterke ideologiske
holdepunkt. Med sin kamp har svenske antifascister for eksempel klart
å knekke nazistene i «Svenskarnas Parti». Kampen fortsetter!

Tjen Folket sender våre varmeste solidariske hilsener til
antifascister som rammes av naziterror og likevel fortsetter arbeidet
for knuse fascismen.

Tjen Folket
10.12.2016

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og
hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og
hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

En av de mer kjente sitatene av Marx er: «Tankene til den herskende
klassen er, i hver epoke, de herskende tankene.» Om dette stemmer, er
det herskernes tanker som preger skolebøker og aviser. Vi bør være
svært kritiske til de tankene vi sjøl har gjort oss gjennom livet,
når disse er svært påvirka av herskernes tanker.

Spesielt gjelder dette de tankene som handler om politikk. Politikk
handler om makt, det viktigste spørsmålet i et klassesamfunn. Og
herskerne i dag har stor interesse av at andre ikke forstår fullt ut
hvordan deres makt utøves.

Les resten av artikkelen her... (
http://tjen-folket.no/Sentralt/view/12211 )

© 2017   Tjen Folket – kommunistisk forbund

_____________________________
Meld ut / Oppdater e-postadresse: http://ymlp15.com/ugbeuwsjgsgmubegeujhggembqh
Powered by YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/saih-promo2002/attachments/20170110/f265890d/attachment-0001.html>


More information about the Saih-promo2002 mailing list