[Trondheim-antikrig] FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK

"Bjørlykke, Kristin" kristin.bjoerlykke at kirken.no
Sun Jun 29 18:08:12 CEST 2003


Trondheim, 27.06.2003. 


FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK

Fredsinitiativet i Trondheim hadde en bred aktivitet i forkant av, og
under krigen mot Irak. Våre arrangement har hatt stor oppslutning, ikke
minst på den internasjonale markeringsdagen lørdag 15. februar, da ca.
11 000 mennesker samlet seg i Trondheims gater til demonstrasjonstog mot
krigen.

Gjennomføringen av, og mobiliseringen til arrangementene har krevd en
viss pengesum, og stort sett har vi greid å dekke dette via
innsamlinger. Vi takker alle som har støttet dette arbeidet.
Det er dessverre likevel slik at vi har endt opp med et underskudd som
vi ber deres organisasjon hjelpe til med å dekke.Den økonomiske situasjonen i Fredsinitiativet er følgende:

INNTEKTER:
Gaver og bevilgninger:
kr  5 161,-
Innsamling ved arrangement:
kr 20 845,-

UTGIFTER:
Utgifter arrangement (reiser, annonser, teknisk utstyr, løpesedler,
plakater):	kr 28 522,-            

UNDERSKUDD:
kr  2 516,-Alle givere vil få tilsendt et revidert budsjett.
Vi takker for bidraget!


God sommer!


Vennlig hilsen

Kristin Bjørlykke
for FredsinitiativetPengene kan sendes til Fredsinitiativets kontonummer: 0540 2767261.
Kontoen disponeres av Per Åge Gjertsen i styringsgruppen.


 <<Støttebrev, 270603.rtf>> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: =?iso-8859-1?Q?St=F8ttebrev=2C_270603=2Ertf?=
Type: application/rtf
Size: 5865 bytes
Desc: =?iso-8859-1?Q?St=F8ttebrev=2C_270603=2Ertf?=
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim-antikrig/attachments/20030629/937cafcd/iso-8859-1QStF8ttebrev2C_2706032Ertf.rtf


More information about the Trondheim-antikrig mailing list