[Tr.h.] OPPROP MOT KRIGEN I AFGHANISTAN

Trond Andresen trond.andresen at itk.ntnu.no
Tue Dec 11 11:39:26 CET 2001


Sjekk det helt ferske

>OPPROP MOT KRIGEN I AFGHANISTAN
>for ansatte ved universiteter og høgskoler
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/uinfo/und/date.html

Spre nyheten til andre!

Trond Andresen


(.....som er en av initiativtakerne. Vi er

Rune Skarstein NTNU, Trond Andresen NTNU, Gerd Bjørhovde UiT, Hans Ebbing 
UiB, Jan Terje Faarlund UiO, Egil Hjelmervik UiO, Knut Kjeldstadli UiO, 
Arnulf Kolstad NTNU, Arild Linneberg UiB, Brit Mæhlum NTNU, Randi Reese 
HiST, Carl-Erik Schulz UiT, Truls Wyller NTNU)

More information about the Trondheim mailing list