[Tr.h.] [Fwd: [ruls] STOPP TORE TØNNE]

Jørgen Strickert jorgen at sosialisme.no
Wed Feb 21 09:50:53 CET 2001


> ***UNDERSKRIFTSAKSJON MOT TORE TØNNES SYKEHUSREFORM***
>
> Gå til http://home.no.net/motmeld og skriv under!
>
> Send epost videre til alle gode krefter!
>
> * * * *
>
> Dette er grunnlaget:
>
> - Helsetjenester kan ikke kjøpes og selges som andre varer. Driften av
> våre
> sykehus skal fortsatt baseres på fagetiske og demokratiske grunnverdier,
>
> ikke på økonomisk inntjening.
> - Norske sykehus skal kontrolleres av folkevalgte organer, ikke av
> markedet.
> -Regjeringens forslag må trekkes tilbake.
> - Dersom forslaget opprettholdes, må vanlig høringsfrist på 3 måneder
> være
> et minstekrav, og Stortingets behandling må utsettes til etter kommende
> valg.
>
> ***NÅ ELLER ALDRI, FOLKENS!***

More information about the Trondheim mailing list