[Tr.h.] 21.juli, sett av dagen!

Ronny Støbakk strobakr at hobbits.no
Fri Jul 6 12:27:51 CEST 2001


21. juli er dato for G8-toppmøte i Genova, Italia. Attac Østbyen tar initiativ
til en markering av dette på Torget denne lørdagen. Foreløpige planer er flest
mulige stands i Nordre fra ca 1200, og at _noe_ skjer på Torget kl 1300.
Hvordan markeringa skal foregå, hva den skal inneholde etc, kan DU bestemme!

Onsdag 11. juli møtes interesserte i Strandveien 23 (Infokafeen, Svartlamon)
for å planlegge nærmere. Kom gjerne med gode ideer!
På dette møtet vil det dessuten bli diskutert videre framdrift i Sophia
Baidoo-saken som skal opp på nytt i uke 34 (20.-24. august). Kom, kom.


Ronny Støbakk
Attac Østbyen

(Kan drifteren av denne lista subscribe meg på den, evt sende en e-post og
fortelle meg hvordan jeg gjør det sjøl?)

More information about the Trondheim mailing list