[Tr.h.] Gerilljateater (fwd)

Joakim Faxvaag phase3 at rainbowseven.com
Mon Jun 4 23:00:54 CEST 2001


Sender denne mailen til denne lista for Berit Rusten:

Hall/håper noen kan sende på Eat the rich lista ogAttac sin. (Vi er 
ikke god på sånt).

Gerilljateateret MVPT trenger aktører til "PRØV uten Støv".
En støvsugerliga vil støvsuge opp støvet rundt Olav Trygvassonsstatuen.
Ett miljøpoliti vil legge forholdene til rette ved å stanse 
biltrafikken mens dette foregår.
Nårdet er "støvfritt", vil OlavTrygvassonsatuen dekoreres og trappene 
vil bli pyntettil fest.
Så kommer servitørene og alle får noe å spise til miljøorkesteret.
Det hele avsluttet med fuglesang på tape.
Målet er sjølsagt å få HANDLING rundt det faktum at Trondheim er en 
av Nordeuropas mest støvete byer. Vi vil støvsuge bilene utav sentrum 
etc.

Vi trenger forsatt aktører / på musikksida, i støvsugerligaen etc.
Neste øving er 7 JUNI kl 1800, på Teaterhuset Avant Garden sin prøvesal.
Selve gerilljateateret vil være 21 juni ca kl 1700.

Er du interssert i å prøve ut gerilljateater som aksjonsform, møt opp.

Hjertlig Inki Storleer (Magna Vox) ogBerit Rusten (Panter Tanter
Production)
More information about the Trondheim mailing list