[Tr.h.] Vedtekter for Attac Norge

THERESE FJELLHEIM THERESE.FJELLHEIM at trondheim.kommune.no
Fri May 11 14:25:50 CEST 2001


Til alle medlemmer i Attac !

Det er nå kun to uker til Attac i Norge formelt skal stiftes. Dette skjer 31. Mai i Oslo. Vedtektene trer i kraft fra denne dato. Vi oppfordrer alle til å gå inn på; attac.no - " kom med innspill til vedtekter og plattform.." og les gjennom vedtektene. Merk §6, 6.4, 7,og §8.2.  Attac Norge må ha alle innspill 1 uke i forveien.
Attac Østbyen vil ha et medlemsmøte Tirsdag 22. Mai, kl.19.00,  der vi vil ta opp vedtektene til diskusjon. Vi oppfordrer alle til å komme, slik at vi kan sende fra oss en uttalelse som flest mulig medlemmer står bak.


Therese Fjellheim 
for Østbyen Attac

More information about the Trondheim mailing list