[Tr.h.] menneskerettighetsproblematikk

UHakansson at amnesty.no UHakansson at amnesty.no
Tue Nov 13 11:40:45 CET 2001


Hei Alle Sammen

Vi følger opp fagkritisk dag fra 22 oktober og ønsker med dette å invitere
alle som har intresse av bemøtende av mennesker som har vært utsatt for
brudd på menneske rettighetene.

Amnesty arrangerer i samarbeid med Psykologisk Institutt seminar med tema
"menneskerettighetsproblematikk" torsdag 15 november på psykologisk
institutt, Aud 0, Lade.

Programmet er som følger:

9.00 - 12.15
Mona Srøm, cand philol fra Tromsø ska se på menneskerettigheter generellt
ut fra filosofi og litteratur.
Menneskerettighetenes filosofiske, etiske og juridiske normgrunnlag, deres
universelle gyldighet og vårt alles ansvar.
Fengselsforhold, straffemetoder og dødsstraff.
Hva er tortur? Fremvis av lysbilder.

12.15 -13.00
Lunsj

13.00-15.00
Jørgen Cohn, professor i pediatri, helse og menneskerettigheter ved
medisinsk fakultet  på Universitetet i Tromsø.
Cohn ønsker å belyse tortur metoder og konsekvensene av dette.
Dette kommer å illustreres ut fra lysbilder.
Deretter vises filmen "din nabos sønn" , hvorpå en oppsummering og
diskusjon følger.
Utgangspunkt for diskusjonen er overstående program, samt to ulike kasus
som begger var studenter i sine hjemmeland før de flyktet til Norge.

KOM!! det blir en spennende dag

På vegner av Trøndelag Amnesty og Psykologisk Institutt
Ulrika Håkansson

More information about the Trondheim mailing list