[Tr.h.] SLUG-Seminar i Trondheim

Sigrid Berg sigridbe at stud.ntnu.no
Mon Sep 3 16:01:50 CEST 2001


SLUG Trondheim inviterer til seminar!!

Er du interessert i Nord/Sør-spørsmål og gjeldsproblematikk? Lyst til å
bli kjent med andre engasjerte mennesker fra hele landet?

Da er du hjertelig velkommen til seminar for Aksjon Slett U-landgjelda!
(SLUG) fra 5-7.oktober 2001 i Trondheim.

Seminaret tar sikte på at alle, ferske og erfarne, skal få utbytte av
helga, både faglig og sosialt.

PRAKTISK INFORMASJON

TID: Fra 5-7. oktober 2001. Det vil være aktiviteter fra fredag kveld
til søndag formiddag.
STED: Gjenvollhytta, Klæbu (ca. 30 min fra Trondheim sentrum)
TRANSPORT: Billigste reisemåte vil bli dekket for alle. Vi kjører felles
buss ut til hytta fredag med retur søndag. (Det går også rutebuss, hvis
noen kommer for sent eller må dra tidlig)
PRIS: Etter all sannsynlighet gratis, men mulighet for en liten egenandel
for å dekke mat (max 100kr).
TA MED: Sovepose, noe å skrive på og med, drikke til fest på lørdag og
godt humør.
PÅMELDING: Innen mandag 24.sept. Mail eller ring Sigrid Berg,
(sigridbe at stud.ntnu.no, mobtlf: 90571587)


FORELØPIG PROGRAM

For alle som ønsker det vil det bli gitt en introduksjon til
gjeldsproblematikken i starten av seminaret.

Tematisk fokus for seminaret vil være på illegitim gjeld.
Hva er illegitim gjeld?
Hvor finner vi eksempler?
Hvilke perspektiver finnes?
Hva gjør Norge?
Vi får besøk fra en person fra Sør som vil presentere sitt syn og sine
erfaringer fra gjeldskampanjene i Sør.


Utveksling av erfaring er viktig for å holde et høyt aktivitetsnivå.
Hvordan kan lokallagsarbeid spille en viktigere rolle for SLUG?
Hvordan komme i gang med et nytt lokallag?
Hva gjør Bergensgjengen?
Hva skal vi gjøre framover?
Målet er at alle skal dra hjem med ny kunnskap, ny inspirasjon og gode
ideer til videre arbeid!

For mer informasjon eller ideer, innspill og spørsmål, ta kontakt med:
Lene Dalen :leneda at stud.fim.ntnu.no, mobtlf: 90658486
Sigrid Berg: sigridbe at stud.ntnu.no, mobtlf: 90571587


Håper at så mange som mulig kan komme.Med solidarisk hilsen
Lene og Sigrid
for SLUG-Trondheim (SLUGiT...?)


-Send gjerne denne mailen videre til andre interesserte!!


More information about the Trondheim mailing list