[Tr.h.] Antikrigsdemonstrasjon lørdag 7. desember kl. 1400.

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Wed Dec 4 08:30:20 CET 2002> -----Opprinnelig melding-----
> Fra:	Berit [SMTP:beritru at frisurf.no]
> Sendt:	3. desember 2002 11:08
> Til:	Bjørlykke, Kristin
> Emne:	Fwd:
> 
> >
> >
> >Antikrigsdemonstrasjon 7 desember kl 1400 fra Torget!
> >
> >Paroler:
> >Stopp krigen mot Irak-
> >
> >Det blir også mulig å skrive seg på antikrigsoppropet med parolene:
> >USA truer verdensfreden
> >Stopp krigen mot Irak
> >Stopp norsk krig i Afganistan
> >Boikott Isreal
> >
> >Arr: Antikrigsnettverket
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2308 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20021204/fcc0f9a4/attachment.bin


More information about the Trondheim mailing list