[Tr.h.] permakultur

Ronny Støbakk strobakr at hobbits.no
Tue Feb 12 18:32:46 CET 2002


økolandsbyen - verkebyll eller redningsplanke?

hvem: 	claudio madaune
hva: 	foredrag rundt permakultur og økolandsbyer
hvor:	lademoen bydelshus (østersundsgate 1)
når:	lørdag 16. februar, kl 1500
pris:	null (inkl. kaffe og hjemmbakst)

arrangør: svartlamon beboerforening
spørsmål: strobakr at hobbits.no, eller tlf: 73 51 35 73


utfyllende:
chileneren claudio madaune turnerer norge med foredrag rundt permakultur og
økolandsbyer, nå kommer han til lademoen, og deler sine tanker, og ikke minst
sin empiri, med alle interesserte,  claudio har bodd i norge i mange år (og
snakker norsk, også under foredraget), men har lang fartstid som initiativtager
til flere økolandsbyprosjekter i sør-amerika, såvel som i afrika, målet med
denne turneen er å øke bevisstheten og kunnskapen for disse prosjektene her til
lands, for på den måten å legge til rette for bedre kommunkasjon mellom
likesinnede i alle verdenshjørner,

selve foredraget består av claudio, hans stemme, kropp og lysbildeframviser,
han opererer ikke med fast manus, men tilpasser til lokale forhold, 

på lørdag er derfor planen at han tar utgangspunkt i dagens situasjon på
lademoen, på begge sider av jernbanelinja, kanskje med spesielt fokus på
svartlamon, som nå står i startgropa for sitt nye liv som mer eller mindre
sjølstyrt byøkologisk prosjekt

dessuten; claudio kommer til byen på torsdag (14.) og blir mest sannsynlig til
neste fredag (22.), dersom noen er interessert, holder han gjerne flere
foredrag rundt om i byen, eventuelt snakker med folk etc, ta gjerne kontakt
(elektronisk eller analogt)

for svartlamon beboerforening
ronny støbakk

-- 
    
    strobakr at hobbits.no
 -> huvet går att vrida <-
More information about the Trondheim mailing list