[Tr.h.] Folkets poesi

Per I Mathisen per at leftist.net
Wed Jun 12 16:59:54 CEST 2002


---------- Forwarded message ----------
From: Berit <beritru at frisurf.no>
Subject: Folkets poesi

invitasjon
til
feiring av
«Folkets poesi »

fest på Krana, Bakklandet
sønd. 16.juni kl. 14.00 - 16.00

	GERILJATEATRET MVPT
stunter igjen !!!!
Dette er Geriljateatret MVPT's tredje stunt

Geriljateatret MVPT setter fokus på, og skaper begeistring for saker
i Trondheim som kommer folket til gode, som stuntene KULTURSKRANKE, i
A- etats lokaler og PRØV UTEN STØV med støvsuging, pikk- nikk og
underholdning rundt soluret, Olav Trygvson statue, med fokus på et
bilfritt solur.

Folkets Poesi
Vi opplever etterhvert et sprik mellom befolkningens basale ønsker
og de styrendes disponeringer.

I mai og juni har vi vært ute på Nordre med vår vakre Poesivogn.
Trondheims befolkning har spontant tatt plass i poesistolen og
skrevet ned ytringer og ønsker i den vakre poesiboken.
Poesifest - Bakklandet
Geriljateatret MVPT inviterer alle til å oppleve folkets poesi  på
Krana/ Bakklandet.( på skrå nedenfor kafeen Bare Blåbær )
Poesifesten er en feiring av Folkets Poesi.
Folkets poesi blir utstilt, fremført scenisk, med musikk og i andre
overraskende kombinasjoner.
Andre aktiviter:
Poesiverksted - med forfatter Ingeborg Eliassen
Lag din egen button verksted

velkommen!!!
en riktig folkefest - ta med pikk-nikk kurv

hilsen
MAGNA VOX V/ inki storleer    PANTER TANTER v/berit rustenMedvirkende:
Musikere:Are Kolbeinsen, Mattias Sollie, Stig Rennestraum Kai Paulsen.
Utøvere:Ellen Eide, Louise Ford, Ragnhild By, Viennoula Røed
m.dansere, Gyrid Nordahl Kaldestad, Panter Tanter Prod., Magna Vox
Prod., Roy Hart Theatre Norway

More information about the Trondheim mailing list