[Tr.h.] Fwd:

Sara Thoresen sara at hobbits.no
Tue Mar 12 21:12:48 CET 2002


        ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
        Ivar Matlaus Bokkafe vil i anledning vårt 20 års jubileum arrangere en "IMB jubileums-festival", lørdag 27. og søndag 28 april. Etter 20 år som et radikal bokhandel-kollektiv har vi den glede å invitere til en radikal mediamesse. Diverse organisasjoner og enkeltpersoner inviteres for å selge bøker og andre artikler, ha seminar og holde diskusjoner, vise film og 
annen digital media. Forlag som utgir radikale bøker, produsenter av all slags radikal og uavhengig media har en sjanse til å reservere plass, bare et par steinkast fra bokkafeen. 

      Bokafeen kommer til å ha åpent gjennom hele festivalen, sammen med den lokale kafeen. Diskusjoner, seminarer & andre begivenheter er i skrivende stund under planlegging. Vi sender ut denne invitasjonen til deg/dere som vil ta del i denne begivenheten og gjøre det til et 20 års jubileum verdt å huske.              For å lese mer om bokkafeen, besøk         websida vår på
        http://www.geocities.com/ivarmatlaus/

        og du kan kontakte oss på
        ivarmatlaus at yahoo.com

          eller
        Ivar Matlaus Bokkafe
        Strandveien 23
        Svartlamon
        Trondheim

        eller ring Kay-Egil på +47 99 44 69 06

        Hilsen
        -Ivar Matlaus Bokkafe Kollektivet
-------------------------------------------------------
More information about the Trondheim mailing list