[Tr.h.] Åpent møte! Den Republikanske Liga i Trondheim

Per I Mathisen per at leftist.net
Fri May 10 09:31:53 CEST 2002


Fra ivar.hellesnes at dyrehelsetilsynet.no

1. Åpent møte.

Den Republikanske Liga i Trondheim arrangerer åpent møte på Ni Muser
onsdag 15. mai kl.2000.

Arnulf Kolstad innleder under tittelen:

"Republikk i Norge - nå?"

Etterpå blir det debatt og mulighet for frimodige innlegg fra salen.

Gratis inngang, men man kan tegne seg som medlem, jfr statuttene.

Dere må gjerne spre denne meldinga til andre.

Og nedenfor finner dere gjengitt statuttene til Ligaen, og deretter den
første meldinga om at Ligaen var under oppseiling. (Så kanskje det er lurt
å ta en utskrift av denne meldinga?)

Med hilsen organisator Ivar Hellesnes.

2. Statutter:

Den Republikanske Liga i Trondheim

Formålet med Ligaen er å vekke og bidra til debatt om Norges styreform,
især forhold mellom kongedømme og republikk.

Ligaen er en selvstendig, antirasistisk organisasjon som er uavhengig av
religion og partipolitikk og tar avstand fra alle former for
diskriminering. Ligaen er åpen for alle som bor i Norge.

Medlemmene plikter å fremme Ligaens formål.

Ligaen har ingen talspersoner, men medlemmene kan fritt stå fram som
medlemmer. For øvrig er medlemskapet personlig og medlemslister
offentliggjøres ikke.

Ligaen har ingen ledelse, men en organisator og en revisor.

Medlemskap oppnås ved å melde til organisator. Medlemskap koster minimum
kr.20,- som betales til bankkonto 8601 06 09013.

Ligaen tar gjerne imot pengegaver.

Innkomne midler brukes til arrangement, offentliggjøring, propaganda el.l.
i henhold til Ligaens formål.

Organisator er Ivar Hellesnes.

Revisor er Kari Engen.

3. Første melding om Ligaen, utsendt som epost 26.4.2002.

Er det på tide å tenne en liten mot-ild?

Er det flere enn jeg som nå syns at det går over alle grenser fordi et
ungt par skal gifte seg her i byen?

Bør vi nytte høvet til å skape litt debatt rundt vårt styresett?

Det er lenge siden Kong Haakon sa at "jeg er også kommunistenes konge!",
og det er lenge siden samme Haakon nektet å bøye av for Quislings krav.
Kongedømmet har kraftig rot her i landet etter at innvandrerparet Haakon
og Maud av det norske folket - etter folkeavstemning - ble oppfordret til
å bli kongepar i Norge.

Nå er kongefamilien blitt en del av det utvidete underholdningsbegrep, og
et bryllup i familien får media til å gå over styr.

Men det fins andre måter. Andre land har presidenter, noen av dem er
kvinner.

Dersom du som jeg vil vekke en debatt i stormen nå før bryllupet melder du
tilbake til meg med en epost, og du blir da invitert til å bli med i

Den Republikanske Liga i Trondheim!

På vegne av flere - hilsen

Ivar Hellesnes


Telefon, direkte: 73199502; Faks: 73199501; Vaktmobil: 48099582. Privat:
73941622

More information about the Trondheim mailing list