[Tr.h.] Stopp B-gjengen; Bush, Blair og Bondevik! Antikrigsnettverket samles igjen..

odd arild oddarild at hotmail.com
Sat Nov 9 17:01:05 CET 2002Hei! I det Bush gjennom sin hestehandel har fått det som han vil i FN, 
gjennom at sikkerhetsrådet har gitt han fullmakt til å gå til krig mot Irak, 
er det på tide å samle antikrigsnettverket igjen.

Vi møtes på Krambua på tirsdag(12. 11) klokka 19. 00, for å planlegge nye 
aksjoner mot gribbenes(de overnevnte) terrorkampanjer.

Den siste demonstrasjonen var bra, men tatt i betraktning størrelsen på 
motstanden blant befolkninga i Norge, var antallet demonstranter veldig 
lavt. Med litt godvilje kan vi si at 150 folk var med på denne markeringa. 
Veldig mye av forklaringa ligger, etter min mening, i det at 
antikrigsnettverket ikke hadde noe grep over mobiliseringa i det hele tatt. 
Det var helt tilfeldig f. eks. hvor og hvorvidt det ble hengt opp plakater. 
I Oslo samla de siste gangen 1000 folk på en relativt svak mobilisering.

Å gjøre krigsmotstanden stor krever at så mange som mulig deltar aktivt i 
bygginga av motstanden. Flere ting har vært i lufta når det gjelder måter å 
gjøre motstand på. Ny demonstrasjon, aksjoner på Ørlandet og 
underskriftslister er ting vi kan diskutere. Har du andre forslag, er det 
fint.

Parolene vi har mobilisert på til nå er: - Stopp krigen mot Irak
                     - Stopp norsk krig i
                      Afghanistan
                     - Boikott Israel
                     - USA truer verdensfreden

Jeg foreslår at vi fortsetter med de samme pasolene som før, og at vi bruker 
tirsdagen til å planlegge konkrete aksjoner, og ikke minst hvordan vi kan 
inkludere flest mulig aktivt i mobiliseringa til slike.

Vel møtt!

For antikrigsnettverket
Odd Arild Viste


_________________________________________________________________
MSN 8 helps eliminate e-mail viruses. Get 2 months FREE*. 
http://join.msn.com/?page=features/virus

More information about the Trondheim mailing list