[Tr.h.] Trondheim som laboratorium - hva med trygghet og velferd? - Åpent folkemøte i Trondheim onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5

Anne Kari Hansen anneka-h at online.no
Sat Nov 16 11:02:37 CET 2002


Trondheim som "laboratorium" - hva med trygghet og velferd? 
Stort folkemøte i Trondheim onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5 

LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og For Velferdsstaten Trondheim inviterer til åpent folkemøte 27. november 2002 under temaet "Trondheim som laboratorium - hva med trygghet og velferd?"

Hovedinnledere er:

-     Asbjørn Wahl, daglig leder for Aksjon for Velferdsstaten 

-     Frank Jenssen, kommunalråd og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

Aage Borrmann, Skolenes Landsforbund forening Trondheim / rektor ved Granskogen skole vil lede debatten. 

Det vil bli kulturinnslag ved elever fra Trondheim kommunale musikk- og kulturskole.

Viktige prinsipper vedrørende organiseringen av det kommunale tjenestetilbudet er i fare. Beskyttelsesvernet som ligger i Arbeidsmiljøloven, skal erstattes med fleksible bestemmelser som vil føre til ytterligere brutalisering av arbeidslivet.

Budsjettforslaget for 2003 for Trondheim kommune innebærer innsparinger og kutt i tjenestetilbudet. Forslag til statsbudsjett struper kommunene. Det gjelder nå å kjempe for det framtidige tjenestetilbudet til innbyggerne i Trondheim.

Møt opp og vis at det ikke er noe folkekrav verken å "myke opp" bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, konkurranseutsette offentlige tjenester eller slakte industriarbeidsplasser.

Vi ber fagforeningene / tillitsvalgte og andre om å gjøre invitasjonen kjent for medlemmer spesielt og folk i kommunen generelt. Det kan gjøres ved bl.a. å kopiere / henge opp på arbeidsplasser / spre videre pr. e-post denne e-postmeldingen og de 4 tematisk ulike mobiliseringsflyverne som er vedlagt nedenunder:

- Trondheim som laboratorium - hva med skolen?

- Trondheim som laboratorium - hva med velferdsbyen Trondheim?

- Trondheim som laboratorium - hva med trygghet og velferd?

- Trondheim som laboratorium - hva med "kulturbyen" Trondheim?

Mobiliser til dette møtet slik at det kan bli et viktig startgrunnlag for å sikre venstresida flertall ved neste års kommunevalg.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad

Sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216

 

 

Vedlagt: 4 mobiliseringsflyvere:

 

1)

Trondheim som laboratorium - hva med skolen?

Ø  Folkemøte onsdag 27. nov.2002 kl. 18.30 i Folkets Hus 

-     Asbjørn Wahl, daglig leder for Aksjon for Velferdsstaten 

-     Frank Jenssen, kommunalråd og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

-     Det er framtidas skole for våre barn det gjelder. 

-     Å legge til rette for friskoler og livssynskoler, er å undergrave viktige prinsipper om at skolen er en felles plattform for våre barn uansett foreldrenes kultur- og sosioøkonomiske bakgrunn. 

-     I det flerkulturelle Norge er det viktigere enn noen sinne at barn fra ulike kulturer møtes i den offentlige skolen som er et viktig redskap for å motvirke fremmedfrykt og rasisme. 

-     Vår offentlige skole er en altfor viktig arena til at vi kan eksperimentere med organiseringen. 

-     Oppmyking av reglene om klassedelingstall er i virkeligheten et gedigent innsparingsforslag. 

-     Høyres skolesatsing er en satsing på sparing av kommunale kroner! 

-     Vi har en skole som skal nå alle. Ingen skal gå om igjen. Ingen skal gå i spesialskoler. Dette har tidligere regjeringer ment. Er dette for dyrt nå? 

Slå ring om den offentlige skolen.

Hva mener du?

Ø  Kom på folkemøtet onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5 

Arrangører: LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og For Velferdsstaten Trondheim

 

2)

Trondheim som laboratorium - hva med velferdsbyen Trondheim?

Ø  Folkemøte onsdag 27. nov.2002 kl. 18.30 i Folkets Hus 

-     Asbjørn Wahl, daglig leder for Aksjon for Velferdsstaten 

-     Frank Jenssen, kommunalråd og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

-     Egenandeler på 180,- kroner pr. time for hjemmehjelp.

-     Barnehagepriser på 3.600,- kr. pr. måned.

-     Færre drosjeturer for funksjonshemmede.

Selvkostprinsippet forlates. Nå skal kommunen tjene penger på offentlige tjenester.

Slå ring om velferdsstaten!

Hva mener du???? 

Ø  Kom på folkemøtet onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5 

Arrangører: LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og For Velferdsstaten Trondheim

 

 

3)

Trondheim som laboratorium - hva med trygghet og velferd?

Ø  Folkemøte onsdag 27. nov.2002 kl. 18.30 i Folkets Hus 

-     Asbjørn Wahl, daglig leder for Aksjon for Velferdsstaten 

-     Frank Jenssen, kommunalråd og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

-     Ordfører Anne K. Slungård har bedt komm­unalministeren om at Tr.heim får bli en utprøvingskommune for ny organisering av off. virksomhet - et laboratorium. 

-     Hun og Regjeringen m/Høyres V. Norman i teten foreslår en "oppmykning" av arbeidsmiljø­loven. Det skal kunne "frivillig" avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte å jobbe inntil 400 timer overtid i året.

-     Forslaget vil i praksis gjøre det umulig å si nei, og det rammer helsa til folk. Ved bruk av sesongarbeid, gjennom­snittsberegning og avspasering vil lovforslaget åpne for at "84 timeruka" kan bli en realitet for enkelte grupper. 

-     I ei tid med økende sykefravær, uføretrygding og utstøting, problemer med seinskader og utbrenthet vil økt bruk av overtid forsterke disse utviklingstrekkene og svekke arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. 

Slå ring om arbeidsmiljøloven!

Hva mener du???? 

Ø  Kom på folkemøtet onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5 

Arrangører: LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og For Velferdsstaten Trondheim

 

 

4)

Trondheim som laboratorium - hva med "kulturbyen" Trondheim?

Ø  Folkemøte onsdag 27. nov.2002 kl. 18.30 i Folkets Hus 

-     Asbjørn Wahl, daglig leder for Aksjon for Velferdsstaten 

-     Frank Jenssen, kommunalråd og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim

-     4 av 5 bibliotekfilialer er foreslått nedlagt! Hvilken skal få leve? Heimdal, Risvollan, Saupstad, Åsvang eller Sverresborg?

-     Fylkesbudsjettet struper teatret, Olavsfestdagene, Symfoniorkesteret og Sverresborg Folkemuseum.

Slå ring om bibliotekene!

Hva mener du???? 

Ø  Kom på folkemøtet onsdag 27. nov. 2002 kl. 18.30 i Folkets Hus, Storsalen i 4. etasje, Olav Tryggvassons gt. 5 

Arrangører: LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og For Velferdsstaten Trondheim

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20021116/9854ff30/attachment.html


More information about the Trondheim mailing list