[Tr.h.] Critical Mass- Rettsakk og Sykkeltur Bli Med!

criticalmass trondheim CriticalMass at speed-racer.com
Fri Nov 22 18:39:08 CET 2002


Pressemelding: Rettssak Mot Critical Mass-Deltaker             
22/11/02


Tirsdag 26.November kl. 09.00 Starter Rettssaken Mot En Critical
Mass-Syklist i Trondheim Tingrett, 4 etg.

	Critical Mass (CM) er en verdensomspennende bevegelse av syklister og
lignende som fra tid til annen (ofte én gang i måneden) møtes for å sykle
samlet i det som har blitt beskrevet som et ”organisert sammentreff” i
bygatene. Lokale varianter av dette ”organiserte sammentreffet” har dukket
opp på så vidt forskjellige steder som San Francisco (hvor det hele startet
for 10 år siden), Berlin, Phnom Penh, Paris, Santiago de Chile, London,
Taipei, Texas, og nå også i Trondheim. CM er ingen organisasjon som sådan,
snarere en samling av de som møter opp til sykkelturene, så de
bakenforliggende årsakene er således varierte, men en overordnet idé er å
rette fokus mot sykkelen og lignende som et bærekraftig, morsomt, sunt
alternativ til forurensende fremkomstmidler så som biler.
	Den 21. September fant en av disse kollektive sykkelturene sted i
Trondheim i forbindelse med den internasjonale Bilfridagen/Trondheims
Kollektivdag/CM’s 10år jubileum, med opp mot 200 deltakere. Mot slutten av
en fredelig og festlig tur fant politiet det for godt å slå til mot det de
oppfattet som en ulovlig demonstrasjon. En person ble arrestert på et
vikarierende grunnlag (”Vi skal ha én” hører en politiet si på et
videoopptak). Det er rettssaken mot denne syklisten som nå vil finne sted.
	Rettssaken vil rette søkelyset mot en rekke interessante momenter, og
muligens også sette presedens ettersom dette er den første rettssaken mot
en CM-syklist i Trondheim og i Norge. Rettssaken mot en syklist som ble
arrestert ved en senere tur avventes i påvente av utfallet av tirsdagens
sak. I tillegg til syklisters rett til veien uten å bli kriminalisert som
det viktigste punktet, inkludert lovligheten av CM-sykkelturer, vil også
spørsmål angående ikkevoldelig passivitet ved arrest samt lovligheten av å
bære en Leatherman bli søkt avklart. Tiltalte vil føre en rekke bevis,
inkludert, videoopptak, bilder, og flere vitner i saken.
	Det vil også finne sted en Critical Mass sykkeltur kl. 8:30 på morgenen
den 26/11 fra toppen av Nordre gt. til Trondheim Tingrett hvor rettssaken
vil finne sted.
	
For mer informasjon angående Critical Mass, se: www.critical-mass.org
	
For kontakt med Critical Mass Trondheim: CriticalMass at speed-racer.com

	
		-Critical Mass Trondheim


_____________________________________________
Free email with personality! Over 200 domains!
http://www.MyOwnEmail.com

More information about the Trondheim mailing list