[Tr.h.] (no subject)

Rez S rez_i at hotmail.com
Fri Oct 4 14:28:42 CEST 2002


ETT UPPROP TILL ALLA GRÄSRÖTTER, KOLLEKTIV OCH RÖRELSER...

20 och 21 december 2002 - TVÅ DAGAR AV SAMHÄLLELIG OLYDNAD OCH SOLIDARITET
MED ARGENTINAS UPPROR

Medan Argentina dras djupare ner i sin finanskris har ett fantastiskt,
folkligt uppror spritt sig över hela landet. En rörelse har utvecklats
till ett levande laboratorium i kamp, ett utrymme i vilket morgondagens
politik håller på att återuppfinnas. Det stigande upproret exploderade i
december 2001, då över en million människor gav sig ut på gatorna,
hamrande på kastruller och fällande regeringar. Den 20 december i år
kallar människor i Argentina och världen runt till en global aktionsdag
för att visa att de som bygger alternativ till marknadens diktatur inte är
ensamma.

Från de arbetslösas rörelse, "piqueteros", som blockerar vägar och arbetar
kollektivt i sina grannskap - till "asambleas", öppna kvartersmöten som
spontant spridit sig i städerna. Från "ahorristas", ruinerade småsparare
som varje dag anfaller bankerna för att få sina pengar tillbaka - till
"trueque"-byteshandelsnätverk vilka 7 miljoner människor använder i
stället för pengar. Från arbetarna i de många ockuperade och
självorganiserade fabrikerna - till gymnasieelever som ockuperar sina
skolor; en självstyrelsens och autonomins fest, en mångfaldens och den
direkta demokratins karneval kan ses över hela Argentina.

Varje samhälleligt segment har förenats under slagorder "Que Se Vayan
Todos", de måste alla bort, med innebörden att hela den politiska klassen
måste lämna scenen, varje politiker från varje parti, den högsta
domstolen, IMF, de överstatliga företagen, bankerna - alla ska bort, så
att människor själva kan bestämma över sitt ekonomiskt stympade land. När
de ställts ansikte mot ansikte med ständigt ökande fattigdom och total
ekonomisk kollaps, har människorna i Argentina funnit tillräckligt med mod
att fortsätta sitt motstånd, och har samlat tillräcklig kreativitet för
att börja bygga praktiska alternativ till kapitalismens förtvivlan.

Från Angola till Nepal, Bolivien till Turkiet dyker samma sprickor i den
nyliberala "logiken" upp, och människor gör motstånd då deras länders
ekonomi faller samman och deras samhällen stympas av utlandsskuld. Ett
dussin länder är färdiga att bli "det nästa Argentina", och många av dem
kan ligga närmare oss än vi föreställt oss.

Vi måste vara redo, inte bara att göra motstånd, utan också redo att
återbygga våra samhällen när den ekonomiska och ekologiska krisen träffar
oss. Om det folkliga upproret i Argentina lyckas, visar det världen att
människor kan leva genom en allvarlig kris och inte bara överleva, utan
vara starkare, och möjligen lyckligare efter att ha kämpat för ett nytt
sätt att leva.

Två dagar i december, då tiotusentals argentinare kommer att ta till
gatorna för att fira förra årets uppror, kommer aktioner och evenemang
världen över att förkunna solidaritet med dem.

Vad kan du göra under dessa dagar? Några idéer... Tag med kastruller ut på
gatan och fira med ljudet av en Cacerolazo. Starta ett kvartersmöte i
området där du bor. Blockera en väg i solidaritet med Piqueteros. Ockupera
din arbetsplats eller skola och pröva på litet självstyre. Lägg beslag på
samhälleligt överflöd medan du dansar tango. Sabotera det kapitalistiska
julfirandet genom att öppna ett bytestorg. Möjligheterna är obegränsade!

De två dagarna av samhällelig olydnnad strävar bland annat till:

1) att visa att den antikapitalistiska rörelsernas rörelse kan röra sig
bortom enbart uppror och gentemot en verklig samhällelig revolution. En
revolution bestående av tusentals revolutioner, i vilka människor börjar
bygga upp det liv de vill och är redo att försvara det, i stället för att
enbart protestera mot vad de inte vill ha. Och att påminna om att
Argentina är ett inspirerande exempel på detta.

2) att bygga upp ett kraftfullt globalt nätverk i solidaritet med
Argentina. Rörelserna i Argentina riskerar att isoleras, utan den känsla
av trygghet och ömsesidig inspiration som uppnås genom global solidaritet
kommer de att lida under ytterligare repression. Trots att många i den
globala rörelse som består av rörelser har sagt "Vilken tur att Argentina
finns till", när vi fått vårt hopp pånyttfött under de mörka dagarna efter
den 11 september, har de flesta människorna som tagit till gatorna i
Argentina ingen aning om hur vida deras optimism har nått. Att se världens
rörelser handlande tillsammans i solidaritet med deras kamp kommer att ge
argentinarna stöd i deras fortsatta kamp.

3) att lära oss från händelserna i Argentina och applicera det vi lärt oss
i byggandet av våra egna autonoma utrymmen, grannskaps-asambleas,
alternativa ekonomiska system, självstyre etc.

4) att sprida berättelser och information om rörelserna i Argentina till
rörelser världen runt.

För att delta i organiseringsarbetet i Västeuropa, skicka e-post till:
list at raaf.be

----------------------------------------------------------------------------
----


>new address: caravan99 at lists.riseup.netps this box full, send further correspondinz to  rez at bachelorgirl.zzn.com_________________________________________________________________
Charle con sus amigos online usando MSN Messenger: http://messenger.msn.com

More information about the Trondheim mailing list