[Tr.h.] Veien videre for fredsbevegelsen

odd arild oddarild at hotmail.com
Mon Apr 21 20:01:23 CEST 2003

Hei igjen! Nå er det på tide å brette opp ermene igjen etter velfortjent 
påskeferie. Spørsmålet nå når krigen ser ut til å være over, er hva vi gjør 
videre. At USA vant krigen var et nederlag for fredsbevegelsen, men ingen 
stor overraskelse. Nå er det ekstremt viktig at vi ikke synker tilbake i 
godstolen, børster jorda av hendene, og tenker at "nå har vi gjort vårt". Vi 
har gjort en ektremt viktig jobb, som trolig har ført til at lidelsene for 
folket i Irak har blitt mindre omfattende enn de kunne ha vært. Og vår kamp 
har i sterk grad bidratt til at krigshisserne nå, på tross av seier på 
slagmarka, står isolert tilbake politisk.

Kravet vi stilte i den siste markeringa, om at USA må ut av Irak får ikke 
noen mindre relavans nå etter krigens slutt, tvert i mot. Nå når Saddam er 
borte kommer en bevegelse fram i Irak, som stiller nøyaktig det samme 
kravet. Vår bevegelse har synliggjort for folket i Irak at den politiske 
eliten i de okkuperende statene, og i den vestlige verden forøvrig, har 
stått isolert fra store deler av sin egen befolkning i spørsmålet om krig.

Nå når de på egen hånd tar opp den politiske kampen mot morderregimene i bl. 
a. USA og Storbritania, bør ikke vi samtidig legge kampen ned. Jeg foreslår 
at Fredinitiativet samler alle interesserte til 1. mai-frokost rundt 
parolen: USA UT AV IRAK, evt. i tillegg til JAN PETERSEN MÅ GÅ, og at vi 
deretter samler folk om dette/disse krav i 1. mai-toget. Nå gjelder det som 
aldri før at vi ikke lar heslige folk som
f. eks. Carl I. Hagen i fred komme fram fra rottehullene sine og si "hva var 
det jeg sa". Nå som aldri før gjelder det å stå solidarisk med folket i 
Irak, og kreve okkupasjonsmaktene ut!

Odd Arild Viste_________________________________________________________________
MSN Messenger http://www.msn.no/messenger - Den korteste veien mellom deg og 
dine venner

More information about the Trondheim mailing list