[Tr.h.] Fredsinitiativet - Nytt møte torsdag 27/2, kl. 19, Redd Barnas lokaler i Fjordgt. 66

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Tue Feb 25 08:49:22 CET 2003


> Nytt møte i Fredsinitiativet:
> Tid: Torsdag 27.2., kl. 1900
> Sted: Redd Barnas kontor, Fjordgt. 66 (NB!)
> 
> 
> Torsdag 20/2 ble det pga en misforståelse vedrørende møtested, holdt TO
> parallelle oppsummeringsmøter i forbindelse med fredsdemonstrasjonen 15/2!
> 7 stk møtte i Redd Barnas lokaler, og 9 møtte i Menneskerettighetshuset.
> 
> De sløveste er tydeligvis i flertall, men de som kom til riktig sted blir
> "ukens vinnere og får bestemme neste møte"!!
> 
> 
> Under følger et kort referat fra møtet som var i Redd Barnas lokaler:
> 
> 1. Nytt møte 27. 2 kl. 19 på Redd Barnas kontor-Fjordgt. 66. Vi innstiller
> på at 
> Fredsinitiativet fortsetter så lenge krigsfaren er overhengende.
> 2. Forslag til åpent møte onsdag 5. 3 hvor danning av styre skal
> diskuteres og hvor vi 
> ønsker politisk innleiing av ekspert
> 3. 8. marstoget må preges av antikrig
> 4.Må gjøre oljeaksjonen-boikott Esso og Hydro/Texaco, kjent(Den er ikke i
> regi av 
> ferdsinitiativet)
> 5. Vi trenger ansatt sekretærhjelp ca. 3-4 t pr. uke
> 6. Vi går inn for stand på Nordre hver lørdag.
> 7. Vi oppfordrer kulturfolk-evnt. i samarbeid m/samfunnet om å lage
> kulturmønstriong 
> mot krig.
> 
> Mye av dette må diskuteres 27.2.
> 
> 
> Vi prøver igjen! 
> Vel møtt!! 
> Hilsen Kristin B. 
> 
> 
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2866 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030225/c0bf2af4/attachment.bin


More information about the Trondheim mailing list