[Tr.h.] studentinitiativ mot krig

odd arild oddarild at hotmail.com
Sun Jan 5 15:57:16 CET 2003
Hei! Torsdag 9. januar kl. 20. 15 er det et møte på Kieglekroa for å ta et 
studentinitiativ mot krigen mot Irak. Sjølstendige studentgrupper  er ei 
forutsetning for å bygge aktivitet mot krigen på hvert enkelt lærested, noe 
jeg tror det er et veldig stort potensiale for å gjøre Hva vi kan gjøre er 
det bare fantasien som setter grenser for og det vil være mulig å involvere 
mange, både studenter, lærere og professorer.

For antikrigsnettverket
Odd Arild Viste

_________________________________________________________________
Protect your PC - get McAfee.com VirusScan Online 
http://clinic.mcafee.com/clinic/ibuy/campaign.asp?cid=3963

More information about the Trondheim mailing list