[Tr.h.] Påminnelse om Lysmarkering mot krig i dag kl. 17 på Torget

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Thu Jan 23 10:00:12 CET 2003> STOPP KRIGSTRUSLENE MOT IRAK
> 
> 
> LYSMARKERING
> MOT KRIG I IRAK
> (Fakler selges)
> 
> TORGET(v/ Gresvik)
> Torsdag 23.januar kl. 1700
> 
> Appeller :
> Bystyrerepr.(SP) Ola Borten Moe
> Torunn Husvik(AUF)
> 
> *	USA truer verdensfreden
> *	Stans krigstrusselen mot Irak
> *	Stortinget: Trekk Norge ut av USA-styrte krigseventyr
> *	Respekter Iraks nasjonale suverenitet. Støtt den demokratiske
> kampen.
> *	Forsvar Folkeretten. Nei til millitært maktbruk.
> 
> Mobiliser til den internasjonale 
> fredsdagen 15. februar!
> 
> Arr: Antikrigsnettverket i Trondheim
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2472 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030123/7a76a9c2/attachment.bin


More information about the Trondheim mailing list