[Tr.h.] Sharon til mOLDE

Jan Roger Ljønes raagern at hotmail.com
Tue Jul 8 11:54:51 CEST 2003


HEI

Ariel Sharon kommer til Molde den 16. juli. Hvis dette stemmer(mye kan skje) 
vil vi sette opp buss fra Trondheim, Bergen og Oslo. Vi onsker en bredest 
mulig markering. Da flere av oss er i England for tiden kan vi ikke delta 
med full kraft for den 11. juli. Onsker likevel at mobilisering starter 
umiddelbart, og de som onsker aa delta kan kontakte Leila Restan: 
fluw_away at hotmail.com

IS vil ta sammen m andre ta okonomisk ansvar for bussen. Gi tilbakemelding 
saa snart som mulig.

For Internasjonale Sosialister i Trondheim
Jan Roger Ljones

>From: "Bjørlykke, Kristin" <kristin.bjoerlykke at kirken.no>
>To: "Lo I Trondheim (E-post)" <loitt at online.no>,"Studentersamfundet 
>(E-post)" <styret at samfundet.no>,Studentmållaget (E-post) 
><inger.johansen at nynorsk.no>,"SV Trondheim (E-post)" 
><trondheim at sv.no>,<trondheim-antikrig at lists.copyleft.no>, 
><sor-trondelag at dna.no>,<peder.lysestol at ahs.hist.no>, 
><communistparty at norway.tc>,"Bettina Thorvik (E-post)" 
><bettina.thorvik at fm-st.stat.no>,"Monica Rolfsen (E-post)" 
><monica at venstre.no>,"Jan Bojer Vindheim (E-post)" 
><jan.vindheim at gronne.no>,Anna Mørseth (E-post) <anna-mo at online.no>
>CC: Per Åge Gjertsen (E-post) <Per.Gjertsen at ahs.hist.no>
>Subject: [Trondheim-antikrig] FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK
>Date: Sun, 29 Jun 2003 18:08:12 +0200
>
>Trondheim, 27.06.2003.
>
>
>FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK
>
>Fredsinitiativet i Trondheim hadde en bred aktivitet i forkant av, og
>under krigen mot Irak. Våre arrangement har hatt stor oppslutning, ikke
>minst på den internasjonale markeringsdagen lørdag 15. februar, da ca.
>11 000 mennesker samlet seg i Trondheims gater til demonstrasjonstog mot
>krigen.
>
>Gjennomføringen av, og mobiliseringen til arrangementene har krevd en
>viss pengesum, og stort sett har vi greid å dekke dette via
>innsamlinger. Vi takker alle som har støttet dette arbeidet.
>Det er dessverre likevel slik at vi har endt opp med et underskudd som
>vi ber deres organisasjon hjelpe til med å dekke.
>
>
>
>Den økonomiske situasjonen i Fredsinitiativet er følgende:
>
>INNTEKTER:
>Gaver og bevilgninger:
>kr   5 161,-
>Innsamling ved arrangement:
>kr 20 845,-
>
>UTGIFTER:
>Utgifter arrangement (reiser, annonser, teknisk utstyr, løpesedler,
>plakater):	kr 28 522,-
>
>UNDERSKUDD:
>kr   2 516,-
>
>
>
>Alle givere vil få tilsendt et revidert budsjett.
>Vi takker for bidraget!
>
>
>God sommer!
>
>
>Vennlig hilsen
>
>Kristin Bjørlykke
>for Fredsinitiativet
>
>
>
>Pengene kan sendes til Fredsinitiativets kontonummer: 0540 2767261.
>Kontoen disponeres av Per Åge Gjertsen i styringsgruppen.
>
>
>  <<Støttebrev, 270603.rtf>>
>
><< Støttebrev,270603.rtf >>

_________________________________________________________________
Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8. 
http://join.msn.com/?page=features/junkmail

More information about the Trondheim mailing list