[Tr.h.] Sharon til mOLDE

kenneth f. kommunistkenneth at hotmail.com
Wed Jul 9 19:23:30 CEST 2003


RV har også bestemt seg for å sette opp buss og tar også en del av ansvaret. 
Vi har, så vidt meg bekjent, ikke laga noen avtale med IS enda, men regner 
med at vi tar i et tak sammen. Anne-Grethe Haugan fra RV har hovedansvaret 
fra vår side. Hun kan nås på RV/Rød Ungdom-kontoret på dagtid på tlf. 73 51 
74 50. Ellers kan man også si fra til meg.

Så flott at flere vil jobbe med saken! Si fra til alle som kan være 
aktuelle!

kameratslig hilsen
Kenneth Fuglemsmo, RV/RU/AKP


>From: "Jan Roger Ljønes" <raagern at hotmail.com>
>To: kristin.bjoerlykke at kirken.no, andre-sw at frisurf.no, anneka-h at online.no, 
>antikrig at leftist.net, arbeideravis at intsos.no, ashnakaka at hotmail.com, 
>Bettina.Thorvik at Fm-St.stat.no, chrishan at stud.ntnu.no, 
>eivindlj at mail.hf.uio.no, erik.vatne at broadpark.no, 
>erling_morkemo at hotmail.com, erlingm at stud.ntnu.no, 
>fabiola.charry at kulturskoleradet.no, farima_erez at yahoo.com, 
>Flew_away at hotmail.com, inger at nynorsk.no, ingvild at nynorsk.no, 
>ingvild.maseide at nynorsk.no, klassekampen at klassekampen.no, 
>koygard at online.no, kristiov at stud.ntnu.no, latifrsa at hotmail.com, 
>loitt at online.no, mammahjem at hotmail.com, Mariette.Lobo at stami.no, 
>miafasting at hotmail.com, mollerop at stud.ntnu.no, monikaustad at hotmail.com, 
>oddarild at hotmail.com, per at leftist.net, petter.juul at norrein.no, 
>ragnarmo at nvg.ntnu.no, stefbra_6 at hotmail.com, Stein.Johansen at svt.ntnu.no, 
>timrob at online.no, Tmurud at hotmail.com, trondheim at lists.copyleft.no, 
>truls.wyller at hf.ntnu.no
>Subject: [Tr.h.] Sharon til mOLDE
>Date: Tue, 08 Jul 2003 09:54:51 +0000
>
>
>HEI
>
>Ariel Sharon kommer til Molde den 16. juli. Hvis dette stemmer(mye kan 
>skje) vil vi sette opp buss fra Trondheim, Bergen og Oslo. Vi onsker en 
>bredest mulig markering. Da flere av oss er i England for tiden kan vi ikke 
>delta med full kraft for den 11. juli. Onsker likevel at mobilisering 
>starter umiddelbart, og de som onsker aa delta kan kontakte Leila Restan: 
>fluw_away at hotmail.com
>
>IS vil ta sammen m andre ta okonomisk ansvar for bussen. Gi tilbakemelding 
>saa snart som mulig.
>
>For Internasjonale Sosialister i Trondheim
>Jan Roger Ljones
>
>>From: "Bjørlykke, Kristin" <kristin.bjoerlykke at kirken.no>
>>To: "Lo I Trondheim (E-post)" <loitt at online.no>,"Studentersamfundet 
>>(E-post)" <styret at samfundet.no>,Studentmållaget (E-post) 
>><inger.johansen at nynorsk.no>,"SV Trondheim (E-post)" 
>><trondheim at sv.no>,<trondheim-antikrig at lists.copyleft.no>, 
>><sor-trondelag at dna.no>,<peder.lysestol at ahs.hist.no>, 
>><communistparty at norway.tc>,"Bettina Thorvik (E-post)" 
>><bettina.thorvik at fm-st.stat.no>,"Monica Rolfsen (E-post)" 
>><monica at venstre.no>,"Jan Bojer Vindheim (E-post)" 
>><jan.vindheim at gronne.no>,Anna Mørseth (E-post) <anna-mo at online.no>
>>CC: Per Åge Gjertsen (E-post) <Per.Gjertsen at ahs.hist.no>
>>Subject: [Trondheim-antikrig] FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK
>>Date: Sun, 29 Jun 2003 18:08:12 +0200
>>
>>Trondheim, 27.06.2003.
>>
>>
>>FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK
>>
>>Fredsinitiativet i Trondheim hadde en bred aktivitet i forkant av, og
>>under krigen mot Irak. Våre arrangement har hatt stor oppslutning, ikke
>>minst på den internasjonale markeringsdagen lørdag 15. februar, da ca.
>>11 000 mennesker samlet seg i Trondheims gater til demonstrasjonstog mot
>>krigen.
>>
>>Gjennomføringen av, og mobiliseringen til arrangementene har krevd en
>>viss pengesum, og stort sett har vi greid å dekke dette via
>>innsamlinger. Vi takker alle som har støttet dette arbeidet.
>>Det er dessverre likevel slik at vi har endt opp med et underskudd som
>>vi ber deres organisasjon hjelpe til med å dekke.
>>
>>
>>
>>Den økonomiske situasjonen i Fredsinitiativet er følgende:
>>
>>INNTEKTER:
>>Gaver og bevilgninger:
>>kr   5 161,-
>>Innsamling ved arrangement:
>>kr 20 845,-
>>
>>UTGIFTER:
>>Utgifter arrangement (reiser, annonser, teknisk utstyr, løpesedler,
>>plakater):	kr 28 522,-
>>
>>UNDERSKUDD:
>>kr   2 516,-
>>
>>
>>
>>Alle givere vil få tilsendt et revidert budsjett.
>>Vi takker for bidraget!
>>
>>
>>God sommer!
>>
>>
>>Vennlig hilsen
>>
>>Kristin Bjørlykke
>>for Fredsinitiativet
>>
>>
>>
>>Pengene kan sendes til Fredsinitiativets kontonummer: 0540 2767261.
>>Kontoen disponeres av Per Åge Gjertsen i styringsgruppen.
>>
>>
>>  <<Støttebrev, 270603.rtf>>
>>
>><< Støttebrev,270603.rtf >>
>
>_________________________________________________________________
>Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8. 
>http://join.msn.com/?page=features/junkmail
>
>
>_______________________________________________
>Trondheim mailing list
>Trondheim at lists.copyleft.no
>http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/trondheim

_________________________________________________________________
Planera semestern på MSN http://www.msn.se/resor/default.asp

More information about the Trondheim mailing list