[Tr.h.] Viktig møte i Fredsinitiativet - Onsdag 12. mars, kl. 1900

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Thu Mar 6 15:13:28 CET 2003


> Viktig møte i Fredsinitiativet!!
> Møt opp!
> 
> 
> Tid: Onsdag 12. mars, kl. 1900
> Sted: Folkets Hus - Rådsalen, 4. etg.
> 
> Dagsorden:
> 1. Krig mot Irak..... 
> 
> Første amanuensis Gunnar Fehrmann - NTNU, snakker om:
> Krig mot Irak?
> Disse problemstillingene:
> -Sannsynligheten for krig?
> -Årsaker til en krig
> -Kan maktbruk rettferdiggjøres?
> -Hva er USAs og Storbritanias krigsmotiv?
>  
> Debatt 
> 
> 2. Fredsinitiativets planer
> 
> 3. Skal vi ha en form for ledelse? 
> - Eventuelt valg. 
> - Behov for lønnet sekretærarbeid noen timer?
> 
>  
> Hilsen Kristin B. 
>  
> For fredsinitiativet 
> 
> 
> 
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2480 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030306/94601fa0/attachment.bin


More information about the Trondheim mailing list