[Tr.h.] Nytt blad, OKKUPANTEN, søker skribenter

Carl Fredrik Berg carlfrbe at math.ntnu.no
Wed May 7 17:04:11 CEST 2003


Det har kommet et nytt blad, "Okkupanten", som boligaksjonen i Bergen
har satt sammen. Første nummer er gratis, og kan hentes på Ivar Matlaus. I
første nummer var det for mange menn som skreiv, og for mye bergens-stoff.
Bladet trenger derfor noen trøndere, helst jenter, til å hjelpe seg
videre. Er du interessert, ta kontakt med

Åsgeir: 90 59 41 46, asgeir.sundan at student.uib.no. Tilbakemeldinger på
bladet mottas også med takk.


Nytt blad: OKKUPANTEN, "eit blad for leigetakarar, bustadslause,
husokkupantar og alle andre som slit på eit rått bustadmarked"

Okkupanten er et nytt blad som vil fokusere på boligpolitikk og blant
annet alternative boformer. Redaksjonen til bladet er nå basert i Bergen,
trykkinga/setting/utforming foregår også i Bergen. Bladet Okkupanten er
sikra økonomisk ut år 2003, etter det er det må det baseres på salg og
abonnenter. Første blad er gratis (og rosa), hvis du eller nettverket/org./eller
lignende du er med i vil ha tilsent dette bladet er det bare å skrive til
okkupanten at boligaksjonen.no , det koster foreløpig ikke noe. Opplaget på
første nummer er 4000.

Målet til Okkupanten er å bli litt mer landsdekkende, og få eksterne
skribenter. Få folk til å skrive om de okkuperte stedene de har besøkt,
det stedet de okkuperer/lever alternativt selv, "Gjør det sjøl" triks,
boligpolitikken i sin by eventuelt alt annet som kan være av interesse som
interesserer leietakere, bostedsløse, husokkupanter og alle andre. Alle
bidrag mottas med takk, det kan være alt fra en rebus, tegneserie, en lang tekst,
bilder, tegninger, historier osvosv.

Bergen Boligaksjon tlf: 55 54 52 05 / okkupanten at boligaksjonen.no
se ellers www.boligaksjonen.no


--
Carl Fredrik Berg                 <carlfrbe at math.ntnu.no>
Paul Fjermstadsv. 22                     arb: 73590482
7052 Trondheim                        mob: 97505585
http://www.stud.ntnu.no/~carlfrbe       msn: carlpaatur at hotmail.com

More information about the Trondheim mailing list