[Tr.h.] Solidaritetsarbeid i El Salvador

Brigade brigade at online.no
Tue Oct 28 17:55:18 CET 2003


Hei!
Kan dere sende denne vervemailen videre til mennesker i deres nettverk,
medlemmer eller andre dere mener at kan være  interessert i å reise på
solidaritetsbrigade til El Salvador?

Takk for hjelpen

Med vennlig hilsen sarah malling

-------------

Vil du reise på solidaritetsbrigade til El Salvador?
I februar 2004 sender LAG 12 personer på solidaritetsbrigade til El
Salvador. I 4-5 måneder vil brigaden oppholde seg i El Salvador, hvorav tre
måneder i vertsfamilier på landsbygda. Brigaden vil delta i et
valgobservasjonsprogram og tema for brigaden er demokratisering. Kunnskapen
og erfaringen brigadistene samler skal brukes til å spre informasjon om El
Salvador i Norge.

I El Salvador vil brigaden samarbeide med organisasjoner og institusjoner
tilknyttet FMLN (Frente Farabundí Martí para Liberación Nacional). FMLN har
røtter i en geriljakoalisjon som hadde stor støtte i befolkningen under
borgerkrigen. FMLN er ett av få eksempler på en vellykket transaksjon fra en
geriljabevegelse til et politisk parti.

El Salvador har under regjeringspartiet ARENA gjennomgått en omfattende
privatisering av offentlige sektor. Mars 2004 er det presidentvalg i El
Salvador og FMLN utfordrer ARENA i kampen om makta. Den poltiske situasjonen
i El Salvador er spent og USA truer med  å trekke tilbake sine diplomatiske
forbindelser i El Salvador hvis FMLN skulle vinne.

LAG søker folk som er motiverte, engasjerte og som har lyst til å jobbe med
solidaritetsarbeid både i Norge og El Salvador. Vi ønsker å rekrutere
deltakere til solidaritetsbrigaden både blant akademikere og folk med mer
praktisk bakgrunn. Søkerne skal fortrinnsvis være mellom 20 og 25 år. Det er
en fordel med spansk kunnskap, men ikke noe krav. Det er også en fordel å ha
litt organisasjonserfaring ev. ha jobbet med informasjonsarbeid tidligere,
men dette er heller ikke noe krav. Det er viktig at de som reiser kan
sympatisere med FMLN og er klar over at LAGs arbeid er politisk motivert.
Videre er det viktig at søkere har tid, lyst og mulighet til å være med på
et års program (uteopphold i El Salvador (fulltid) og informasjonsperioden i
Norge (deltid)).

Søknadsfrist 15. november

For mer info: brigade at online.no eller 22989321

www.solidaritetsbrigade.org

eller

www.solidaritetshuset.org/lag/brigade

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en solidaritetsorganisasjon som
informerer om Latin-Amerika i Norge.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20031028/d030c87c/attachment.html


More information about the Trondheim mailing list