[Tr.h.] (no subject)

Jan Roger Ljønes raagern at hotmail.com
Sun Sep 7 19:34:43 CEST 2003


27.september - tre år siden intifadaen(Palestina) startet

Mandag 8, september inviteres alle organisasjoner og enkeltindivider til 
mobiliseringsmøte i kjellern på Krambua kl 19. Det er kampanjen boikott 
Israel som sitter på initiativet, sammen med Sosialistisk Ungdom, 
Internasjonale Sosialister, Rød Ungdom, Palestinakommiteen og Grønn Ungdom.

Vi ønsker å markere oss den 27. september og vi vil diskutere hvordan vi 
best får dette til. Allerede er det demonstrasjon, internasjonalt marked, 
åpent møte og fest som er foreslått. Ingen faste ting er imidlertid spikret, 
forutnom datoen.

Alle er mer enn velkomen

Kameratslig hilsen
Jan Roger Ljønes(IS)

_________________________________________________________________
STOP MORE SPAM with the new MSN 8 and get 2 months FREE* 
http://join.msn.com/?page=features/junkmail

More information about the Trondheim mailing list