[Tr.h.] Re: [Tr.h.] møte i 8. mars komiteen

Nei Til EU nei-til-eu at sensewave.com
Wed Feb 11 14:00:20 CET 2004


Hei!
Sør-Trøndelag Nei til EU har nettopp ansatt to fylkessekretærer. Jeg har registert mail fra dere om møte 2. februar. Da kunne dessverre ingen fra oss komme, men vi vil gjerne bli invitert til flere møter da vi gjerne vil bidra i 8.mars arrangementet. Vi skal arrangere en større dagskonferanse om "Likestilling mellom kjønn - Norge og EU" denne våren og vil gjerne bruke deres nettverk og 8. mars i forbindelse med dette. Med det samme sender jeg også invitasjon til vår konferanse om Den nye EU-kampen på Stjørdal førstkommende lørdag, hvor bl.a. stortingsrepresentant Marit Arnstad er innleder. Konferansen er åpen for alle og inkluderer gratis lunsj for de som melder seg på på forhånd. Håper å høre fra dere.

Med vennlig hilsen, 
Louise Lilli Siler
Fylkessekretær i Sør-Trøndelag Nei til EU

----- Original Message ----- 
From: "Anne Grete Haugan" <ag at stud.ntnu.no>
To: "Trondheimsliste (E-post)" <trondheim at lists.copyleft.no>
Sent: Tuesday, January 27, 2004 4:22 PM
Subject: [Tr.h.] møte i 8. mars komiteen 
Møteinnkalling til 8. mars komiteen 2004

Mandag 2. februar kl.19.30 prøver vi å samle troppene på nytt for
planleggingen av årets 8.mars feiring. Møte blir holdt i
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, vernepleiere og sosionomer
sine lokaler i kjøpmannsgata 61, 2. etasje.
Det blir en kortvarig komitévirksomhet med begrensede antall møter, så vi
håper at så mange som mulig kan komme.
Denne innkallingen sendes ut til en rekke organisasjoner og enkeltpersoner
som tidligere har deltatt i 8. mars arbeidet. Om du vet om andre som kan
være interessert må du gjerne invitere dem med.

Amnesty har meldt at de vil delta med to representanter, som vil informere
om deres nye kampanje som starter 8. mars.

Palestinakomiteen har blitt oppfordret til å komme med forslag på
internasjonal appell til torgmøte.

Andre forslag til appelanter/ temaer må bringes fram til møte den
02.02.04.

Toget vil starte kl 17.00 på torget. Umiddelbart etter toget inviterer
damene/jentene ved NTNU til 9-muser med studentappell og blues-jass med
Siri Gelein fra kl. 18.30. Det arrangeres konsert i Nidarosdomen med
"Himmelske dronninger" kl.20.00.

Lo i Trondheim har bevilget kr. 2000,- til årets 8. mars arrangement.


Vel møtt!

Med hilsen

Heidi I Klokkervold Maja Strickert Anne Grete Haugan
LO-Trondheim    Rød ungdom   Rød Valgallianse
90841266      92435208    99155199


mvh
 Anne Grete
-------------------------------------------
Anne Grete Haugan tlf 99 15 51 99
             -------------------------------------------------
Ha en fin dag!

_______________________________________________
Trondheim mailing list
Trondheim at lists.copyleft.no
http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/trondheim
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: konferanse140204b.doc
Type: application/msword
Size: 22016 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20040211/8f54b61b/konferanse140204b.doc


More information about the Trondheim mailing list