[Tr.h.] Argentina - og gjelda!

Sigrid Berg sigridbe at stud.ntnu.no
Tue Jan 20 10:53:05 CET 2004


------- Send gjerne denne mailen vidrere i ditt nettverk----------

ARGENTINA  - og gjelda!

Åpent møte om Argentina og gjeld.

Tid: Man 26.jan. kl 19.00
Sted:Menneskerettighetshuset, Fjordgt. 62
Innleder: Hanne Sofie Myrlie fra Latin Amerika gruppene, som var med på
Argentina-prosjektet i høst (les mer om det nederst i mailen)


Argentina tok opp utenlandslån i løpet av militærdiktaturet i 1976-1983.
Det har vist seg at denne praksisen stred i mot argentisk lovgiving. Dette
gjør at opprinnelsen til Argentinas gjeld kan betegnes som illegal og ikke
minst illegitim.
Med høye renter og nye lån er gjelden steget kraftig. I 2000 erklærte
landet seg ute av stand til å betjene gjelden sin. Fattigdommen i
Argentina er i dag på over 50%. Hvordan skal de noen gang kunne rette opp
en slik økonomisk ubalanse dersom utviklingen fortsetter på denne måten?
Bør ikke Argentinas gjeld etter militærdiktaturet slettes?


Latin Amerika gruppene, SAIH, Attac og SLUG - (Aksjon Slett U-landsgjelda)
har i høst gjennomført et prosjekt om Argentina og landets
gjeldssituasjon. En representant fra LAG og en fra SLUG reiste til
Argentina i oktober 2003 og møtte blant annet representanter for det
sivile samfunn som er opptatt av gjeldsspørsmålet, tidligere politiske
fanger av militærdiktaturet og en bosetting på en søppelfylling i Buenos
Aires. Hør mer om dette på møtet på mandag!


More information about the Trondheim mailing list