[Tr.h.] Antikrigsnettverket - Referat fra 3/3 + Nytt arbeidsmøte tirsdag 9/3, kl. 19.

"Bjørlykke, Kristin" kristin.bjoerlykke at kirken.no
Sun Mar 7 20:02:48 CET 2004


Hei,

Her kommer referat fra arbeidsmøtet onsdag 3/3, for Demodagen lørdag 20. mars. (Word OG Ren Tekst. Håper alle greier å åpne det....)

Det blir et nytt møte tirsdag 9/3 kl. 1900 på Bakke Gård, Innherredsveien 3.
Her kan det hentes løpesedler og plakater for mobilisering til demonstrasjonen.

Hilsen Kristin B
-------------- next part --------------

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Referat, 030304..doc
Type: application/octet-stream
Size: 24576 bytes
Desc: Referat, 030304..doc
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20040307/f328f9c7/Referat030304..obj
-------------- next part --------------
ANTIKRIGSNETTVERKET - HENT SOLDATENE HJEM
ARBEIDSMØTE FOR PLANLEGGING AV INTERNASJONAL MARKERINGSDAG LØRDAG 20. MARS.

Referat fra møtet 03.03.2004. Referent: Kristin Bjørlykke

DEMONSTRASJON:
TIDSPUNKT:
Tidspunkt for avmarsj kl. 1300.

RUTE: 
Torget - Kongensgate - Nordregate - Olav Tryggvasonsgate - til kultursenteret ISAK.
Appeller holdes før toget, på torget, og toget oppløses ved ISAK, der det åpne møtet om Irak og Norges deltakelse i okkupasjonen holdes.
Bjørn Hugo avtaler med politiet om tillatelse for demotog.

SLAGORD FOR TOGET:
Arne har fintenkt på slagord for toget:
"Send dem hjem, Bondevik! Ingen støtte til Bush og Blair!"

"TORGMØTE":
Appell:
- Knut Fagerbakke (varaordfører fra SV). Erling W følger opp.
- Majid Ashna Haji Kaka Mahmood (Ashna) fra Irak. Gholamali har avtalt. Erling M følger opp.
- Tale Næss Lysestøl leser dikt? Peder Martin følger opp.

- Lydanlegg. Kristin kontakter Magne Vågsland.
- Paroler. Kristin undersøker hva som finnes fra før, og hva som event må lages.
- "Møteleder" på Torget. LO i Trh / Kristin

MOBILISERING:
- Plakater / Løpesedler:
- Et fint forslag til plakat er lagt frem fra Kenneth. Noen momenter som må endres før den endelige plakaten går i trykk:
- Datoen for arrangementet må få større format, det må presiseres at det er en internasjonal dag, og at det er 1 år siden okkupasjonen.
Det bestilles plakater for kr 2000, og løpesedler for kr 1000.
- Erling W lager plakat i storformat og henger opp utvendig på Bakke Gård.
- Erling M sender Kristin web-side for plakat og løpesedler som videresendes på nettet slik at folk kan trykke ut selv.
- Presse: Peder tar kontakt med Arve Sletten og ber om en innsats på dette området. Berit er behjelpelig med kontakter ut i pressen.

ÅPENT MØTE PÅ ISAK:
Rett etter demonstrasjonstoget (kl. 14) starter det åpne møtet om Irak, Folkerett og okkupasjon, på ISAK. 
Møtet er åpent for alle interesserte, men er samtidig også en del av Globaliseringskonferansen til Trondheim Sosiale Forum.
Jussprofessor Ståle Eskeland vil innlede, og det jobbes med å få Marit Nybakk, leder av stortingets forsvarskomité til å stille som innleder.

NESTE MØTE:	Tirsdag 09.03.04. kl. 19 på Bakke gård, innherredsveien 3.
			Plakater og løpesedler kan hentes.


More information about the Trondheim mailing list