[Tr.h.] Solidaritetsarbeid i El Salvador

Sarah Malling brigade at latin-amerikagruppene.no
Mon Mar 29 14:02:32 CEST 2004


Hei!
Kan dere sende denne vervemailen videre til mennesker i deres nettverk, medlemmer eller andre dere mener at kan være  interessert i å reise på solidaritetsbrigade til El Salvador?
 
Takk for hjelpen !
 
Med vennlig hilsen sarah malling
LAG-Brigader
---------------------------------------------------------- 


 
Bli med på solidaritetsbrigade til El Salvador
 
I august 2004 skal LAG sende 12 personer til El Salvador. I fem måneder vil brigaden oppholde seg i El Salvador, hvorav tre måneder i vertsfamilier på landsbygda. Brigaden vil samarbeid med lokal organisasjoner. Tema for brigaden er; "En bedre fremtid for El Salvador". Kunnskapen og erfaringene brigadistene samler skal brukes til å spre informasjon om El Salvador i Norge.
 
Vil valget av ny president den 21. mars ha innvirkning på folks hverdag? Har valgkampen skapt splid og hat mellom tilhengere av ARENA og FMLN? Bli med og lær om kampen for et bedre liv og et rettferdig samfunn!
 
Søknadsfrist 15. mai
 
For mer informasjon
 <http://www.latin-amerikagruppene.no> www.latin-amerikagruppene.no
eller 
22989321,  <mailto:brigade at latin-amerikagruppene.no> brigade at latin-amerikagruppene.no

 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20040329/fff93044/attachment.html


More information about the Trondheim mailing list