[Tr.h.] Åpent møte for 6-timersdag!

kenneth f. kommunistkenneth at hotmail.com
Sun Dec 4 18:08:00 CET 2005


6-timersdagen – på høy tid!
Åpent møte med foredrag av Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner.
Dag/dato: Onsdag 7. desember
Klokka: 19.00
Sted: Prinsensgate 14 (rødt hus ved teateret)
Arrangør: Arbeidernes kommunistparti i Sør-Trøndelag

Bakgrunn:
På 30-tallet begynte arbeiderbevegelsen kampen for 6 timers normalarbeidsdag 
med full lønnskompensasjon. På 70-tallet blusset kampen for kravet opp 
igjen. Nå er kravet igjen satt på dagsorden. både på grasrota i 
arbeiderbevegelsen, i LO-ledelsen, regjering og deler av næringslivet 
diskuteres forskjellige modeller for arbeidstidsforkorting. Tida er 
overmoden for at arbeidsfolk får nyte godt av den enorme 
produktivitetsøkninga!

Sjekk ut:
Avis for 6-timersdagen: http://www.akp.no/avis/2005/07-leder.html
Hefte om 6-timersdagen: http://www.akp.no/roedt/2005/03a/index.html
Bok om 6-timersdagen på Kelloggs i USA: 
http://www.akp.no/lokal/annonse-kelloggs.html

Velkommen!

Hilsen Kenneth Fuglemsmo, AKP

More information about the Trondheim mailing list