[Tr.h.] Bli med til Åre og demonstrer mot "nye NATO"!

Per I. Mathisen per at leftist.net
Fri May 20 14:02:07 CEST 2005


Hei alle,

Det er toppmøte i NATO i Åre den 23-25. mai, hvor blant annet
krigsforbrytere som Jack Straw og Condoleezza Rice kommer. Bli med og
demonstrer mot NATO sin nye doktrine om forkjøpskriger og "out of
area"-aksjoner. Det blir også mobilisert fra svensk side for å verne om
den svenske nøytraliteten i forhold til NATO.

Det blir satt opp buss fra Leutenhaven tirsdag den 24. mai kl 1300. Vi
regner med å være tilbake til midnatt samme dag. Turen koster 100.-
tur/retur. Bindende påmelding til natobuss at hotmail.com, siste frist for
påmelding er mandagen før kl 1200.

Bli med!

  - Per
More information about the Trondheim mailing list