[Tr.h.] Taklinger #3

Ronny Kjelsberg Ronny.Kjelsberg at hist.no
Mon Nov 21 09:51:25 CET 2005


Hei alle sammen
Taklinger nr. 3, et blad fra Attac i Trondheim er nå ute. Du finner hele 
saken på nett på adressen:

http://org.ntnu.no/attac/Taklinger3_scr.pdf

Dersom du vil ha en papirversjon kan du gå til en av Attacs tavler 
(Dragvoll: overfor Tapir bok, Gløshaugen: Overfor Tapir mat), eller du 
kan trykke på print-knappen på pc'en.

Dette nummeret omhandler blant annet:

- Studentpolitikk: Vi har blant annet intervjuet to styrerepresentanter 
ved NTNU: en student, og en ansatt. I tillegg går vi i dybden på 
universitetspolitiken med filosofiprofessor og Attac'er Audun Øfsti.

- Ny regjering - ny politikk? VI går igjennom noe av den jungelen med 
krav som er blitt stilt, og løfter som er kommet med gjennom valgkampen.

- Kampen om hjemfallsretten.

+ mye mer

For NTNU/HiST Attac
Ronny Kjelsberg
Redaktør

More information about the Trondheim mailing list