[Tr.h.] Semesterstart - Den store Skattejakten

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Wed Aug 16 08:02:47 UTC 2006


NTNU/HiST Attac håper DU kan komme på semesterets første debattmøte.

Vi får storfint besøk av Attacs leder Marte Nilsen, og av Janne Nyhus,
koordinator for Attacs nye kampanje - Den store skattejakten.

- Hør om hvordan verdens rikeste blir enda rikere ved å snyte på skatten
både i fattige land og her hjemme, og litt om bakgrunnen for Attac.

Se forøvrig vedlagt plakat.

Tid: onsdag 23. august kl 19.00
Sted: Kultursenteret Isak (Prinsensgt. 44), Kanalrommet

For NTNU/HiST Attac
Ronny Kjelsberg (AU)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060816/434788cd/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: skattejakten.pdf
Type: application/pdf
Size: 91004 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060816/434788cd/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list