[Tr.h.] Fwd: SING ALONG med Panter Tanter, til videresending

Berit beritru at frisurf.no
Thu Aug 31 07:52:33 UTC 2006


>>
>>
>>Panter Tanter inviterer til to kvelder med
>>"SING ALONG med PanterTanter"
>>
>>
>>
>>Ideen med SING ALONG er:
>>Alle har lyst å synge!
>>Alle vil lære nye sanger!
>>Alle har sanger som det hadde vært  fint å få frisket opp!
>>Alle har lyst til å møtes for å synge sammen!
>>Alle vil lære sanger som kan brukes i aktuelle situasjoner, som å 
>>protestere mot Bjarne Håkon Hanssen (Pitbull-Hanssen) sin 
>>asylpolitikk
>>
>>
>>En SING ALONG kveld  med Panter Tanter Produksjoner består av:
>>En minikonsert med Panter Tanter Produksjoner, Tigergutt Magnar 
>>Engen, Tigeronkel Stein Borgersen, Tigeronkel  Dr. Bekken 
>>(tidligere Tigergutt) og utvalgte gjester.
>>Publikum får lære  utvalgte sanger (Fremført på minikonserten).
>>Til slutt skapes en konsert i makroformat der alle er utøvere og 
>>ingen er tilskuere.
>>
>>
>>Onsdag 13 sept:
>>  «Aktuelle arbeider og protestsanger». Utvalgte gjester er LO TEATER TRUPP
>>
>>
>>Onsdag 20 sept:
>>«Etniske sanger og aktuelle solidaritetssanger. Utvalgte gjester 
>>er  aktørene fra forestillingen ZOOM INN.
>>
>>Sted: Kafe Skuret på Fosenkaia.
>>Kle deg godt!
>>Alle dager fra 20-22
>>
>>
>>Inngang: 50 NOK
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: %Sing_Along_Info
Type: application/applefile
Size: 826 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060831/050236e1/attachment-0001.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Sing_Along_Info
Type: application/octet-stream
Size: 6989 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060831/050236e1/attachment-0001.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Sing_Along__2_info.doc
Type: application/msword
Size: 20992 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060831/050236e1/attachment-0001.doc 


More information about the Trondheim mailing list