[Tr.h.] Infomail fra Attac

Sigrunn Tvedten sigrunnt at gmail.com
Mon Feb 13 10:12:53 CET 2006


1. Årets første Debattac:Tirsdag 14. februar kl 19.00 på Cafe Ni Muser

 WTO etter Hong Kong -  En ny økonomisk verdensorden?

Ministermøtet i Hong Kong er en del av  utviklingsrunden i WTO. Men
dreier dette seg om
utviklingslandenes interesser, eller bare å gjøre mer av det som
tjener de rike? Hva
skjedde i Hong Kong, og hvor går veien framover?

Linn Herning fra Attacs landsstyre var i Hong Kong og kommer til 
Trondheim for å innlede.

2. Trondheim Sosiale Forum blir arrangert 23. -24. mars, med innledere
som Vandana Shiva og Terje Traavik. Informasjon finnes på
www.globalisering.no/trondheim - mulig å melde seg på som deltaker og
som funkjsonær!
Neste TSF-allmøte avholdes mandag 20. februar kl 19.00 på Redd Barnas
kontorer i Fjordgt.

3. Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger - arrangeres i
Oslo 6.-7. mars. Mer informasjon finnes klippet inn nederst i denne
mailen. Påmeldingsfristen er 15. februar.

4. Aktiviteter i NTNU/HiST Attac utover semesteret:

Onsdag 1/3 kl 19.00, Cafe Ni Muser: Debattac – Verdi i velferdsstaten
vs. verdi i markeder. Styringsverktøy og valgmekanismer for
samfunnsutvikling.

Onsdag 15/3: Årsmøte i NTNU/HiST Attac på Cafe Ni Muser.
 Detaljert dagsorden vil bli sendt ut i forkant av møtet.

Torsdag 30/3 kl 19.00 på Klubben, Studentersamfundet: Cafe NordSør-møte
hvor NTNU/HiST Attac er medarrangør.
"Hvem er egentlig disse afrikanere som vil slå seg gjennom vestlige
tollmurer og selge landbruksvarer til Norge? Verdens
handelsorganisasjon (WTO) har lenge diskutert reduksjon av toll og
subsidier på landbruksvarer. Mange har høye forventninger til
utvikling i Sør, men det er stor uenighet om det er småbonden eller
godseieren som tjener på full frihandel. Vil markedstilgang være en
gullgruve eller peanuts for land i Sør?"

Onsdag 26/4 19.00 på cafë Ni Muser:  Debattac:  internasjonal skattepolitikk.

Ønsker alle velkommen på møter!

Vennlig hilsen
Sigrunn Tvedten
for NTNU/HiST Attac

Velferdskonferansen 2006:

Hva har disse til felles:

Bjarne Håkon Hanssen, arbeids- og inkluderingsminister
Liv Signe Navarsete, samferdselsminister
Hallgeir Langeland, stortingsrepresentant
Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant
Dagfinn Sundsbø, stortingsrepresentant
Karin Andersen, stortingsrepresentant
Britt Hildeng, stortingsrepresentant
Jan Bøhler, stortingsrepresentant
Audun Lysbakken, nestleder

Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet
Per Østvold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund
Bente Slaatten, leder i Norsk Sykepleierforbund
Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen
Turid Lilleheie, leder i Norsk Tjenestemannslag
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet

Finn Grønseth, generalsekretær i LHL
Roar Eilertsen, daglig leder i DeFacto
Dag Seierstad, seniorrådgiver i SVs stortingsgruppe
Linn Herning, nestleder i Attac Norge
Leiv Mørkved, leder i Velferdsalliansen
Bent Sofus Tranøy, forsker ved TIK-senteret, UiO
Paul Bjerke, forsker ved DeFacto
Hans Faanes, professor ved NTNU
Tone Alm Andreassen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttene
Magnar Sortåsløkken, nestleder i FFO
Gunilla Andersson, initiativtaker til det svenske velferdsoppropet og
Attac Sverige

Jo, de skal alle på Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger, som
arrangeres i Oslo 6.-7. mars. Der skal de innlede. Det skal også en rekke
andre representanter fra politikk, fagbevegelse, brukerorganisasjoner,
forskningsinstitusjoner m.v. Det legges opp til et formidabelt
faglig/politisk verksted, der representanter for ansatte, brukere og andre
interessenter går i dialog med den nye regjerings-alliansen. Hva betyr en
ny kurs i praksis? Hva bør skje med skolen, sykehusene, omsorgstjenestene,
den kommunale organiseringen, vannkraften, kollektivtrafikken,
pensjonsreformen, fattigdommen, arbeidsmarkedet? Hvordan skapes visjoner
og mål som kan inspirere folk til politisk deltakelse? Hvilke konkrete
løsninger finnes det?

Det er tid for å melde seg på. Ytterligere opplysninger og
påmeldingsskjema finner dere på våre hjemmesider: www.velferdsstaten.no.
Påmeldingsfristen er 15. februar.


Med hilsen
Asbjørn Wahl
Daglig leder
For velferdsstaten
Storgt. 23C
0184 Oslo
Tlf.: +47 91611312
Fax: +47 22427510
Hjemmeside: www.velferdsstaten.no


More information about the Trondheim mailing list