[Tr.h.] Markering: Stopp Israels terror!

kenneth f. kommunistkenneth at hotmail.com
Thu Jul 13 20:01:17 UTC 2006


[send videre!]

Lørdag 15. juli
Kl. 13.00
Toppen av Nordre gate

STOPP ISRAELS TERROR!

Punktdemonstrasjon mot Israels invasjoner i Gaza og Libanon, mot Israels 
terror mot det palestinske folket og for at Norge straks tar opp igjen den 
økonomiske bistanden til palestiniske myndigheter.

De siste dagers hendelser bør opprøre og engasjere til å møtes for å vise 
vår solidaritet med palestinerne og vårt sinne mot den israelske staten og 
dens venner i Vesten.

Det blir appeller av sykepleier Anna Mørseth fra Palestinakomiteen (nettopp 
kommet tilbake fra Palestina) og Kenneth Fuglemsmo fra LO i Trondheim.

Fra palestinaaktivister i Palestinakomiteen og andre organisasjoner.

More information about the Trondheim mailing list