[Tr.h.] Årsmøte i NTNU/HiST Attac

Sigrunn Tvedten sigrunnt at gmail.com
Tue Mar 7 15:10:28 CET 2006


NTNU/HiST Attac innkaller til årsmøte onsdag 15. mars på Ni Muser.

kl 19.00: Åpent diskusjonsmøte

Et forslag til IT-assistert bildelingssystem for bedre bymiljø.

Innledning ved Trond Andresen (Amanuensis ved Institutt for teknisk
kybernetikk, NTNU).

kl 20.00: Årsmøte
       Godkjenning av innkalling, møteleder og referent.
  20.05: Gjennomgang og godkjenning av regnskap og
       budsjett.
  20.15: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og
       årsplan.
  20.25: Gjennomgang av forslag til vedtektsendringer .
  20.35: Uttalelser.
  20.45: Godkjenning av nytt styre.
  20.55: Diverse
  21.00: Årsmøtet avsluttes.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer av NTNU/HiST Attac har
stemmerett.

Ingen frist for forslag om vedtektsendringer. Ønsker du å få tilsendt
vedtektene så ta kontakt med attac-styret at list.stud.ntnu.no

Ønsker alle velkommen!

Vennlig hilsen
Sigrunn Tvedten
for styret i NTNU/HiST AttacMore information about the Trondheim mailing list