[Tr.h.] Demonstrasjon mot tvangsutsengding av aghanske asylsøkere og flyktninger

Hallgeir Frøseth Opdal hallgeo at stud.ntnu.no
Sat May 20 15:48:50 CEST 2006


Demonstrasjon mot tvangsutsengding av aghanske asylsøkere og flyktninger

Mandag 22.05.2006
Kl: 15:00
Sted: Torget i Trondheim

----------

Nei til tvungen retur av afghanske asylsøkere

Referanse – UDIs pressemelding av 26.04.06

Solidaritetsgruppa for afghanske asylsøkere og flyktninger i
Sør-Trøndelag er dannet som reaksjon på ovennevnte pressemelding og den
informasjon som nå blir gitt på mottakene. I samarbeid med
Rådgivningsgruppa i Trondheim vil vi med dette protestere mot den
omtalte avtalen som er inngått mellom norske myndigheter, UNHCR og
afghanske myndigheter om retur av afghanske asylsøkere og flyktninger.
Vi det gjelder, afghanske asylsøkere og flyktninger har ikke vært
respektert som part og har ikke vært representert i forhandlingene. I
forhold til virkeligheten vi flyktet fra og virkeligheten nå, er
avtalen på den ene siden i strid med menneskerettigheter og
demokratiske prinsipper. På den andre siden er den uklok politikk.

Det er ca 1000 afghanske asylsøkere i Norge og mer enn 8.000
flyktninger. Disse har ikke vært hørt eller deltatt i forhandlinger og
avgjørelse. Avtalen fungerer dermed som en handelsavtale, hvor varen er
flyktninger og asylsøkere.

De fleste afghanske flyktninger og asylsøkere er enig i intensjonen om
gjenoppbygging og demokratisering av Afghanistan. Som den foreligger,
er imidlertid avtalen verken egnet til demokratisering eller
gjenoppbygging. Demokratisering uten demokratisk medvirkning er lite
troverdig. Når det gjelder de norske soldatene som sendes til
Afghanistan for å forsvare seg selv, så er de utvalgte, de er utdannet
og trente for sine oppgaver, de er utstyrt for sine oppgaver, de vet
hva oppgavene er, de jobber som del av en definert struktur, og de er
hele tiden overvåket. Vi minner om at tiden som asylsøkere i Norge ikke
har vært egnet til å styrke noe som helst. Det er en gruppe som trenger
rehabilitering, utdannelse, trening, medvirkning og deltakelse, før de
eventuelt returnerer til Afghanistan, og da som del av konkrete
demokratiserings- og gjenoppbyggingsprosjekter.

Kabul er ikke en trygg by. Vi vil henvise til Huamn Rights Watch
04.05.06 om Kabuls sikkerhetssituasjon og hvem som har offisiell
kontroll over Kabul:
Human Rights Watch expressed serious concern about the possible
permanent appointment of Kabul’s police chief, Jamil Jumbish, who has
been implicated in murder, torture, intimidation, bribery and
interfering with investigation into misconduct by officers directly
under his control.
Den store returstrømmen av flyktninger til Kabul har ikke bare vært
frivillig. Styret i Afghanistan er ikke stabilt og ikke spesielt
demokratisk. Det å melde seg til et parti for demokratisk innsats, vil
for uutdannede returnerte asylsøkere i praksis ofte si å melde seg til
tjeneste for en krigsherre eller kommandant. Noen vil kalle det
terrorister.

Den afghanske økonomien ser ikke ut til å utvikle seg spesielt
demokratisk. Jf narkotika og våpen og mennesker som dominerende
handelsvarer. Jf muligheten for å bli del av en økonomisk mafia.


Solidaritetsgruppa for afghanske asylsøkere
og flyktninger i Sør-Trøndelag
i samarbeid med Rådgivningsgruppa i Trondheim
Telefon	73 80 64 95  /  73 80 64 96
Faks		73 80 64 91
-----------------------------------
Hallgeir Opdal
Gregus Gate 9a
7042 Trondheim
Mob: 40248084
-----------------------------------
More information about the Trondheim mailing list